p-ISSN 2084-946x

Logo

Porównanie algorytmów detekcji fali V w badaniu słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu

Bartosz Trzaskowski

(Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, Warszawa/Kajetany, Poland)

Now Audiofonol 2015; 4(2): 43-52

DOI: 10.17431/894416

Opublikowano: 2015-07-30


ABSTRACT: Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (ang. Auditory Brainstem Responses, ABR) są zapisami zmian potencjału elektrycznego rejestrowanego na powierzchni głowy w odpowiedzi na bodziec słuchowy. Odzwierciedlają synchroniczną aktywność neuronów nerwu VIII i kolejnych etapów drogi słuchowej w pniu mózgu. Obecnie ABR stanowią jedną z najczęściej stosowanych metod badania słuchu. Znajdują zastosowanie w estymacji progu słyszenia, monitoringu funkcji nerwu słuchowego i pnia mózgu podczas operacji, różnicowaniu zaburzeń słuchu oraz badaniach przesiewowych. W pracy przedstawione i porównane zostały wybrane systemy automatycznej detekcji ABR, opracowane i opisane w czasopismach naukowych przez różne zespoły badawcze od czasu odkrycia słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu.

Słowa kluczowe: Automatic Data Processing, Evoked Potentials, Auditory, Evoked Potentials, Auditory, Brain StemPowrót