STUDIUM PRZYPADKU
Analiza efektów terapii 51-letniego pacjenta prelingwalnie ogłuchłego zaopatrzonego w implant ślimakowy
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Klinika Rehabilitacji, Kajetany
 
2
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Rostkowska   

Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: j.rostkowska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2013;2(3):49-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano studium przypadku osoby dorosłej, ogłuchłej prelingwalnie, zaopatrzonej w system implantu ślimakowego. Analizie poddano etapy procesu terapeutycznego i osiągnięcia słuchowe pacjenta. Zaprezentowano autorski materiał językowy wykorzystywany do treningu słuchowego.
 
REFERENCJE (15)
1.
Skarżyński H. Wszczep ślimakowy u osoby dorosłej z głuchotą prelingwalną. Otolaryngologia Polska, 1994; 48(Supl. 15): 86‒91.
 
2.
Eckert U. Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących – surdopedagogika. W: Dykcik W, red. Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001.
 
3.
Rostkowska J, Wojewódzka D, Kobosko J, Geremek-Samsonowicz A, Skarżyński H. Możliwości słuchowe dorosłych osób ogłuchłych zaopatrzonych w implant ślimakowy. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 46‒49.
 
4.
Wojewódzka D. Umiejętności słuchowe osób ogłuchłych zaopatrzonych w implanty ślimakowe lub aparaty słuchowe. Niepublikowana rozprawa doktorska. Warszawa: APS, 2009.
 
5.
Skarżyński H, Szuchnik J, Mueller-Malesińska M. Implanty ślimakowe – rehabilitacja. Warszawa: Stowarzyszenie Człowiek– Człowiekowi; 2004.
 
6.
Teoh SW, Pisoni DB, Miyamoto RT. Cochlear implantation in adults with prelingual deafness. Part II. Underlying constraints that affect audiological outcomes. Laryngoscope, 2004; 114(10): 1714‒19.
 
7.
Szuchnik J, Święcicka A, Geremek A, Skarżyński H. Two years auditory speech perception results of prelingually deafened teenagers. Central and East European Journal Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery, 1998; 3(3–4): 330‒33.
 
8.
Moon IJ, Kim EY, Jeong JO, Chung W. The influence of various factors on the performance of repetition tests in adults with cochlear implants. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2012; 269: 739–45.
 
9.
Rostkowska J. Implant ślimakowy a młodzież z głuchotą prelingwalną. Spojrzenie okiem logopedy. W: Kobosko J, red. Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie. Warszawa: Stowarzyszenie Usłyszeć Świat; 2009, 247‒51.
 
10.
Heydebrand G, Hale S, Potts L, Gotter B, Skinner M. Cognitive predictors of improvements in adults spoken word recognition six months after cochlear implant activation. Audiol Neurotol, 2007; 12: 254‒64.
 
11.
Pisoni DB, Cleary M, Geers AE, Tobey EA. Individual differences of effectiveness of cochlear implants in children who are prellingually deaf: new process measures of performance. Volta Rev, 1999; 101: 111‒64.
 
12.
Chee GH, Goldring JE, Shipp DB. Benefits of cochlear implantation in early-deafened adults: the Toronto experience. J Otolaryngol, 2004; 33: 26‒31.
 
13.
Klop WM, Briaire JJ, Stiggelbout AM. Cochlear implant outcomes and quality of life in adults with prelingual deafness. Laryngoscope, 2007; 117: 1982‒87.
 
14.
Santarelli R, De Filippi R, Genovese R. Cochlear implantation outcome in prelingually deafened young adults. Audiol Neurotol, 2008; 13: 257‒65.
 
15.
Szeląg E, Szymaszek A. Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych. Gdańsk: GWP, 2006.
 
Scroll to top