eISSN: 2084-946X
Nowa Audiofonologia” jest czasopismem naukowym o charakterze interdyscyplinarnym, publikowanym w wersji drukowanej i elektronicznej. Do roku 2020 była kwartalnikiem, w latach 2019–2023 – półrocznikiem, a od 2024 roku jest ponownie kwartalnikiem. Czasopismo zostało stworzone jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla specjalistów ze wszystkich obszarów otolaryngologii – audiologii, foniatrii, rynologii, neurootologii i in., oraz dla ściśle z nimi współpracujących przedstawicieli takich dziedzin jak: logopedia (w tym neurologopedia i surdologopedia), psychologia, pedagogika, rehabilitacja, lingwistyka, językoznawstwo, kognitywistyka czy neuronauka i inżynieria biomedyczna.
65.87
ICV 2022
20
MNiSW

Aktualny numer

2/2024 vol. 13
 
 
SŁOWO WSTĘPNE
 

Słowo wstępne

Now Audiofonol 2024;13(2):5
 
Scroll to top