Prenumerata
 
Koszt prenumeraty na rok wynosi 95 zł (2 numery z wysyłką).
Koszt za pojedynczy egzemplarz wynosi 35 zł

Numer 1/2022 "Nowej Audiofonologii" jest niedostępny.

Prosimy o wpłatę na rachunek bankowy:
Instytut Narządów Zmysłów, ul. Mokra 1, 05-830 Kajetany

Bank Pekao S.A.
IBAN: PL 24 1240 1040 1111 0010 8372 2089
z dopiskiem „Prenumerata czasopisma Nowa Audiofonologia

Realizację prenumeraty przyspieszy przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail:
prenumerata@nowaaudiofonologia.pl