Prenumerata

 
Od 2024 roku "Nowa Audiofonologia" jest ponownie kwartalnikiem.

Koszt prenumeraty na rok 2024 wynosi 150 zł (4 numery z wysyłką).
Koszt pojedynczego egzemplarza wynosi 40 zł.

Numer 1/2022 "Nowej Audiofonologii" jest niedostępny.

Prosimy o wpłatę na rachunek bankowy:
Instytut Narządów Zmysłów, ul. Mokra 1, 05-830 Kajetany

Bank Pekao S.A.
IBAN: PL 24 1240 1040 1111 0010 8372 2089
z dopiskiem „Prenumerata czasopisma Nowa Audiofonologia

Realizację prenumeraty przyspieszy przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail:
prenumerata@nowaaudiofonologia.pl
 
Scroll to top