Zespół redakcyjny

 
Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med. dr h. c. multi Henryk Skarżyński

Sekretarz generalna:
dr hab. n. o zdr. Joanna Kobosko

Zastępca sekretarza generalnego:
prof. dr hab. n. med i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński

Redakcja:
mgr Aleksandra Mankiewicz-Malinowska
mgr Agnieszka Pankowska
prof. dr hab. n. med. inż. Krzysztof Kochanek

Redaktorzy tematyczni:
prof. dr hab. n. o zdr. Wiesław Wiktor Jędrzejczak - badania elektrofizjologiczne słuchu
dr hab. n. hum. Zdzisław Marek Kurkowski, prof. UMCS - logopedia
dr hab. inż. Artur Lorens, prof. IFPS - implanty słuchowe
prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski - pedagogika specjalna, surdopedagogika
dr hab. med. Agata Szkiełkowska, prof. IFPS - medycyna, rehabilitacja głosu, słuchu i mowy

Redaktor językowy (język polski):
mgr Aleksandra Mankiewicz-Malinowska

Redaktor językowy (język angielski):
mgr Olga Wanatowska

Redaktor statystyczny:
dr n. hum. Elżbieta Gos

Rada Naukowa:
Jacek Błeszyński (Toruń)
Mieczysław Chmielik (Warszawa)
Jadwiga Cieszyńska-Rożek (Kraków)
Andrzej Czyżewski (Gdańsk)
Grażyna Dryżałowska (Warszawa)
Wojciech Gawron (Wrocław)
Joanna Głodkowska (Warszawa)
Wojciech Golusiński (Poznań)
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (Warszawa)
Henryk Kaźmierczak (Bydgoszcz)
Danuta Kądzielawa (Warszawa)
Wiesław Konopka (Łódź)
Aniela Korzon (Wrocław)
Kazimiera Krakowiak (Lublin)
Jarosław Markowski (Katowice)
Grażyna Mielnik-Niedzielska (Lublin)
Stanisław Milewski (Gdańsk)
Artur Niedzielski (Lublin)
Jurek Olszewski (Łódź)
Katarzyna Pawlak-Osińska (Bydgoszcz)
Danuta Pluta-Wojciechowska (Katowice)
Alicja Rakowska (Kraków)
Marek Rogowski (Białystok)
Bolesław Samoliński (Warszawa)
Jacek Składzień (Kraków)
Bożena Wiskirska-Woźnica (Poznań)
Tomasz Woźniak (Lublin)
Jolanta Zielińska (Kraków)

Międzynarodowa Rada Naukowa:
Charlotte Chiong (Filipiny)
Juan A. Chiossone K. (Wenezuela)
Stavros Hatzopoulos (Włochy)
Greg Eigner Jablonski (Norwegia)
David McPherson (USA)
Jose Antonio Rivas (Kolumbia)
Ad Snik (Holandia)
De Wed Swanepoel (RPA)
 
Scroll to top