PRACA PRZEGLĄDOWA
Muzykoterapia u dorosłych użytkowników implantów ślimakowych. Przegląd piśmiennictwa.
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii Instytutu Fizjologii i i Patologii Słuchu, Klinika Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Polska
 
2
Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Klinika Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Polska
 
3
Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 12-11-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-12-2020
 
 
Data akceptacji: 03-12-2020
 
 
Data publikacji: 01-04-2021
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Godlewska   

Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii Instytutu Fizjologii i i Patologii Słuchu, Klinika Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Mokra 17, 05-830, Nadarzyn, Polska
 
 
Now Audiofonol 2020;9(2-3):9-13
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy był przegląd piśmiennictwa pod kątem zastosowania muzykoterapii w rehabilitacji dorosłych pacjentów, którzy są użytkownikami implantów ślimakowych. Artykuły wyszukano w bazie publikacji PubMed. Z uwagi na niewielką liczbę dostępnych publikacji nie wyznaczono ram czasowych. Po zastosowaniu kryteriów włączających i wyłączających ostatecznie analizie szczegółowej poddano 5 artykułów na temat programów muzykoterapeutycznych przeznaczonych dla dorosłych pacjentów, którzy są użytkownikami implantów ślimakowych. Prace badawcze autorów dotyczyły ćwiczeń usprawniających funkcje słuchowe przy pomocy dźwięków muzyki. Zajęcia muzykoterapeutyczne miały różne formy –były prowadzone indywidualnie lub grupowo, w ośrodku rehabilitacyjnym lub w domu pacjenta, przy użyciu muzyki na żywo lub dźwięków uprzednio nagranych i elektronicznie przetworzonych. Wyniki osiągnięte w ramach przeprowadzonych terapii wskazują na poprawę podstawowych funkcji słuchowych: detekcji, dyskryminacji, rozumienia dźwięków i pamięci słuchowej, co dowodzi zasadności zastosowania muzyki w rehabilitacji dorosłych użytkowników implantów ślimakowych.
Scroll to top