PRACA PRZEGLĄDOWA
Porównanie algorytmów detekcji fali V w badaniu słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Trzaskowski   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: b.trzaskowski@gmail.com
 
 
Now Audiofonol 2015;4(2):43-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (ang. Auditory Brainstem Responses, ABR) są zapisami zmian potencjału elektrycznego rejestrowanego na powierzchni głowy w odpowiedzi na bodziec słuchowy. Odzwierciedlają synchroniczną aktywność neuronów nerwu VIII i kolejnych etapów drogi słuchowej w pniu mózgu. Obecnie ABR stanowią jedną z najczęściej stosowanych metod badania słuchu. Znajdują zastosowanie w estymacji progu słyszenia, monitoringu funkcji nerwu słuchowego i pnia mózgu podczas operacji, różnicowaniu zaburzeń słuchu oraz badaniach przesiewowych. W pracy przedstawione i porównane zostały wybrane systemy automatycznej detekcji ABR, opracowane i opisane w czasopismach naukowych przez różne zespoły badawcze od czasu odkrycia słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu.
FINANSOWANIE
Publikacja powstała w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” INNOSENSE, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (29)
1.
Jewett DL, Romano MN, Williston JS. Human auditory evoked potentials: possible brain stem components detected on the scalp. Science, 1970; 13: 1517–8.
 
2.
Jewett D, Williston J. Auditory-evoked far fields averaged from the scalp of humans. Brain, 1971; 94: 681–96.
 
3.
Katz J, Burkard R, Medwetsky L. Handbook of Clinical Audiology. Fifth Edition. Lippincott, Williams, and Wilkins; 2002.
 
4.
Trzaskowski B, Jedrzejczak WW, Pilka E, Kochanek K, Skarzynski H. Automatic removal of sonomotor waves from auditory brainstem responses. Comput Biol Med, 2013; 43(5): 524–32.
 
5.
Vidler M, Parkert D. Auditory brainstem response threshold estimation: subjective threshold estimation by experienced clinicians in a computer simulation of the clinical test. Int J Audiol, 2004; 43: 417–29.
 
6.
Elberling C. Auditory electrophysiology. The use of templates and cross correlation functions in the analysis of brain stem potentials. Scand Audiol, 1979; 8(3): 187–90.
 
7.
Weber BA, Fletcher GL. A computerized scoring procedure for auditory brainstem response audiometry. Ear Hear, 1980; 1(5): 233–6.
 
8.
Elberling C, Don M. Quality estimation of averaged auditory brainstem responses. Scand Audiol, 1984; 13(3): 187–97.
 
9.
Don M, Elberling C, Waring M. Objective detection of averaged auditory brainstem responses. Scand Audiol, 1984; 13(4): 219–28.
 
10.
Schimmel H. The (+/–) reference: accuracy of estimated mean components in average response studies. Science, 1967; 157(3784): 92–4.
 
11.
Wong PK, Bickford RG. Brain stem auditory evoked potentials: the use of noise estimate. Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 1980; 50(1–2): 25–34.
 
12.
Mason SM. On-line computer scoring of the auditory brainstem response for estimation of hearing threshold. Audiology, 1984; 23(3): 277–96.
 
13.
Mason SM. Objective waveform detection in electric response audiometry. Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 1985; 61(3): 242.
 
14.
Mason SM. Automated system for screening hearing using the auditory brainstem response. Br J Audiol, 1988; 22(3): 211–3.
 
15.
Kileny PR. Algo-1 automated infant hearing screener: preliminary results. Semin Hear, 1987; 8: 125–31.
 
16.
Jacobson JT, Jacobson CA, Spahr RC. Automated and conventional ABR screening techniques in high-risk infants. J Am Acad Audiol, 1990; 1(4): 187–95.
 
17.
Pool KD, Finitzo T. Evaluation of a computer-automated program for clinical assessment of the auditory brain stem response. Ear Hear, 1989; 10(5): 304–10.
 
18.
Pratt H, Urbach D, Bleich N. Auditory brainstem evoked potentials peak identification by finite impulse response digital filters. Audiology, 1989; 28(5): 272–83.
 
19.
Ozdamar O, Delgado RE, Eilers RE, Urbano RC. Automated electrophysiologic hearing testing using a threshold-seeking algorithm. J Am Acad Audiol, 1994; 5(2): 77–88.
 
20.
Zając J, Kochanek K, Pietraszek S, Piłka A, Skarżyński H. Automatyczne oznaczanie szczytu fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu za pomocą funkcji korelacji – wyniki wstępne. Audiofonologia, 1999; XV: 221–30.
 
21.
Popescu M, Papadimitriou S, Karamitsos D, Bezerianos A. Adaptive denoising and multiscale detection of the V wave in brainstem auditory evoked potentials. Audiol Neurootol, 1999; 4(1): 38–50.
 
22.
Naït-Ali A, Adam O, Motsch JF. Modelling and recognition of brainstem auditory evoked potentials using Symlet wavelet. ITBM-RBM, 2000; 21(3): 150–7.
 
23.
Motsch JF. La dynamique du tronc cerebral [these]. Universite Paris, 1987.
 
24.
Vannier E, Adam O, Karasinski P, Ohresser M, Motsch JF. Computer-assisted ABR interpretation using the automatic construction of the latency-intensity curve. Audiology, 2001; 40(4): 191–201.
 
25.
Vannier E, Adam O, Motsch JF. Objective detection of brainstem auditory evoked potentials with a priori information from higher presentation levels. Artif Intell Med, 2002; 25(3): 283–301.
 
26.
Bradley AP, Wilson WJ. Automated analysis of the auditory brainstem response using derivative estimation wavelets. Audiol Neurootol, 2005; 10(1): 6–21.
 
27.
Lv J, Simpson DM, Bell SL. Objective detection of evoked potentials using a bootstrap technique. Med Eng Phys, 2007; 29(2): 191–8.
 
28.
Trzaskowski B, Jędrzejczak W, Piłka E, Kochanek K, Skarżyński H. System automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. I. Opis i testowanie systemu. Otorynolaryngologia, 2013; 12(3): 137–47.
 
29.
Trzaskowski B, Kochanek K, Jędrzejczak W, Piłka A, Skarżyński H. System automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. II. Ocena działania systemu dla danych klinicznych. Otorynolaryngologia, 2013; 12(4): 183–9.
 
Scroll to top