SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z 10th International Tinnitus Research Initiative Conference „Tinnitus subtypes, mechanisms and interventions”, 16–18.03.2016 r., Nottingham, Wielka Brytania
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
2
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Danuta Raj-Koziak   

Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: d.koziak@ifps.org.pl
Data publikacji: 29-10-2020
 
Now Audiofonol 2016;5(1):99–100