SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z 33rd World Congress of Audiology, 18–21.09.2016 r., Vancouver, Kanada
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
2
Instytut Narządów Zmysłów, Warszawa/Kajetany
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Fizjoterapii
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Kamila Osińska   

Światowe Centrum Słuchu, Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: k.osinska@ifps.org.pl
Data publikacji: 27-10-2020
 
Now Audiofonol 2016;5(4):99–100