SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z VI World Medical Tourism Congress, 2–6.11.2013 r., Las Vegas, USA
 
Więcej
Ukryj
1
Medical Travel Europe, Warszawa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Magdalena Rutkowska   

Medical Travel Europe, e-mail: m.rutkowska@ameds.pl
Data publikacji: 04-11-2020
 
Now Audiofonol 2013;2(5):70–71