SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 28–30.05.2015 r., Bydgoszcz
Edyta Piłka 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, Warszawa/Kajetany
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Edyta Piłka   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: e.pilka@ifps.org.pl
Data publikacji: 30-10-2020
 
Now Audiofonol 2015;4(2):95–97