SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z X konferencji naukowo-szkoleniowej Otorynolaryngologia i V konferencji Polskiego Towarzystwa Audiologiczno-Foniatrycznego, 7–8.03.2013 r., Łódź
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, Kajetany
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, Kajetany
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Beata Miaśkiewicz   

Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: b.miaskiewicz@ifps.org.pl
Data publikacji: 04-11-2020
 
Now Audiofonol 2013;2(3):72–73