SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z konferencji „Niesłyszący studenci. Rola środowiska akademickiego i rodzinnego”, 24.05.2014 r., Warszawa
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, Warszawa/Kajetany
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Joanna Kobosko   

Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: j.kobosko@ifps.org.pl
Data publikacji: 03-11-2020
 
Now Audiofonol 2014;3(3):54–56