SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii” pod patronatem Konsultanta Krajowego w dziedzinie Otorynolaryngologii, 9–11.03.2017 r., Zakopane
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 26-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Jolanta Chyłkiewicz   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: j.chylkiewicz@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2017;6(2):31-34
 
Scroll to top