VII Konferencja Sekcji Audiologiczno-Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi – Wrocław, 1–2 czerwca 2012 r.: Zastosowanie endoskopii nosa w diagnostyce niedosłuchu typu przewodzeniowego u dorosłych w materiale Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej PUM w latach 2011–2012
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej PUM, Szczecin
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Kawczyński   

Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, e-mail: mackawcz@gmail.com
 
 
Now Audiofonol 2013;2(1):47-49
 
 
REFERENCJE (10)
1.
Brennan B.: Nasopharyngeal carcinoma. Orphanet J Rare Dis, 2006; 1: 23.
 
2.
Glynn F., Keogh I.J., Ali T.A. i wsp.: Routine nasopharyngeal biopsy in adults presenting with isolated serous otitis media: is it justified? J Laryngol Otol, 2006; 120: 439–41.
 
3.
Ho K.Y., Lee K.W., Chai C.Y. i wsp.: Early recognition of nasopharyngeal cancer in adults with only otitis media with effusion. J Otolaryngol Head Neck Surg, 2008; 37: 362–65.
 
4.
Kochanek K.: Zaburzenia słuchu. (W:) Janczewski G. Otorynolaryngologia praktyczna. T.1. Gdańsk, Via Medica, 2005; 8–11.
 
5.
Lopes da Silva R., Fernandes T., Lopes A. i wsp.: B lymphoblastic lymphoma presenting as a tumor of the nasopharynx in an adult patient. Head Neck Pathol, 2010; 4: 318–23.
 
6.
Parkin D.M., Bray F., Ferlay J., Pisani P.: Global cancer statistics, 2002; CA Cancer J Clin, 2005; 55: 74–108.
 
7.
Sham J.S., Wei W.I., Lau S.K. i wsp.: Serous otitis media. An opportunity for early recognition of nasopharyngeal carcinoma. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1992; 118: 794–97.
 
8.
Szyfter W., Wierzbicka M.: Wysiękowe zapalenie ucha środkowego. Otolaryngol Pol, 1999; 53: 555–62.
 
9.
Wei W.I., Kwong D.L.: Current management strategy of nasopharyngeal carcinoma. Clin Exp Otorhinolaryngol, 2010; 3: 1–12.
 
10.
Woollons A.C., Morton R.P.: When does middle ear effusion signify nasopharyngeal cancer? N Z Med J, 1994; 107: 507–9.
 
Scroll to top