KSIĄŻKA STRESZCZEŃ
X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Bydgoszcz, 28–30 maja 2015 r.
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 06-11-2020
 
 
Now Audiofonol 2015;4(Suplement 2):9–44