PRAKTYKA KLINICZNA
Analiza metod, technik i urządzeń stosowanych w procesie dopasowania systemu implantu ślimakowego – studia literaturowe
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 27-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Wiśniewski   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: t.wisniewski@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2016;5(4):65-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Procesem dopasowania systemu implantu ślimakowego nazywamy ciąg czynności mający na celu zapewnienie kompensacji utraconej funkcji słyszenia u osób z niedosłuchem zmysłowo-nerwowym przy wykorzystaniu systemu implantu ślimakowego.

Cel:
Przegląd publikacji dotyczących procesu dopasowania systemu implantu ślimakowego oraz analiza częstości występowania metod, technik i urządzeń w nim stosowanych.

Materiał i metody:
Publikacje uzyskano, korzystając z wyszukiwania elektronicznego, głównie w bazach PubMed oraz Ovid. Posłużono się w tym celu elementami metodologii zaczerpniętej z przeglądów systematycznych.

Wyniki:
W wyniku wyszukiwania otrzymano 31 publikacji spełniających przyjęte kryteria. Najczęściej wymieniane były pomiary: elektrycznie wywołanego całościowego czynnościowego potencjału nerwu słuchowego, elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego, impedancji elektrycznej złącza elektroda-neurony, elektrycznie wywołanych potencjałów pnia mózgu, określenie funkcji narastania głośności, testy identyfikacji słów, pomiar progu słyszenia z wykorzystaniem audiometrii w wolnym polu, testy identyfikacji zdań oraz skalowanie głośności. Urządzenia wykorzystane w procesie dopasowania implantu były rzadko opisywane, tylko w przypadku 9 z 31 publikacji.

 
REFERENCJE (38)
1.
Nowosielski S. Procesy i projekty logistyczne. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; 2008.
 
2.
Piotrowska A, Lorens A, Obrycka A, Skarżyński H. Implanty ślimakowe – wczoraj i dziś. Now Audiofonol, 2014; 3(5): 23–27.
 
3.
Vaerenberg B, Smits C, De Ceulaer G, Zir E, Harman S, Jaspers N i wsp. Cochlear implant programming: A global survey on the state of the art. ScientificWorldJournal, 2014; 2014: 501738.
 
4.
Henkin Y, Kaplan-Neeman R, Muchnik C, Kronenberg J, Hildesheimer M. Changes over time in the psycho-electric parameters in children with cochlear implants. Int J Audiol, 2003; 5(42): 274–78.
 
5.
Lorens A. Model rehabilitacji audiologicznej po wszczepieniu implantu ślimakowego opracowany na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Now Audiofonol, 2014; 3(5): 77–90.
 
6.
Stewart M. Patient-centered medicine: transforming the clinical method. Radcliffe Publishing; 2003.
 
7.
Lorens A, Piotrowska A, Wąsowski A, Walkowiak A, Skarżyński H. Objective method of pediatric cochlear implant system fitting. New Medicine, 2004; 4(17): 109–11.
 
8.
Kamiński A. Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej. W: Metodologia pedagogiki społecznej. Wroczyński R, Pilch T. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1974; s. 65.
 
9.
Wilson BS, Dorman MF, Woldorff MG, Tucci DL. Cochlear implants matching the prosthesis to the brain and facilitating desired plastic changes in brain function. Prog Brain Res., 2011; 194: 117–29.
 
10.
Tykocinski M, Cohen LT, Cowan RS. Measurement and analysis of access resistance and polarization impedance in cochlear implant recipients. Otol Neurotol, 2005; 26(5): 948–56.
 
11.
Masoud MZ, Pavaneh A, Hebetadin B, Taghi KM, Farzad M. Alterations in electrode impedance values in response to electrode stimulation in the first mapping session of children using Clarion cochlear implant. Int Adv Otol, 2009; 5(3): 361–64.
 
12.
Noble JH, Labadie RF, Gifford RH, Dawant BM. Image-guidance enables new methods for customizing cochlear implant stimulation strategies. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng, 2013; 21(5): 820–29.
 
13.
Boyd PJ. Effects of programming threshold and maplaw settings on acoustic thresholds and speech discrimination with the MED-EL COMBI 40+ cochlear implant. Ear Hear, 2006; 27(6): 608–18.
 
14.
Sainz M, de la Torre A, Roldan C, Ruiz JM, Vargaz JL. Analysis of programming maps and its application for balancing multichannel cochlear implants. Int J Audiol, 2003; 42: 42–51.
 
15.
Gordon KA, Papsin BC, Harrison RV. Toward a battery of behavioral and objective measures to achieve optimal cochlear implant stimulation levels in children. Ear Hear, 2004; 25(5): 447–63.
 
16.
Walkowiak A, Lorens A, Kostek B, Skarżyński H, Polak M. ESRT, ART, and MCL correlations in experienced paediatric cochlear implant users. Cochlear Implants Int, 2010; 11(Suppl. 1): 482–84.
 
17.
Mckay CM, Chandan K, Akhoun I, Siciliano C, Kluk K. Can ECAP Measures be used for totally objective programming of cochlear implants? JARO, 2013; 14: 879–90.
 
18.
Botros A, Psarros C. Neural response telemetry reconsidered: I. The relevance of ECAP threshold profiles and scaled profiles to cochlear implant fitting. Ear Hear, 2010; 31(3): 367–79.
 
19.
Polak M, Hodges AV, King JE, Payne SL, Balkany TJ. Objective methods in postlingually and prelingually deafened adults for programming cochlear implants: ESR and NRT. Cochlear Implants Int., 2006; 7(3): 125–41.
 
20.
Hughes ML, Vander Werff KR, Brown CJ, Abbas PJ, Kelsay DM, Teagle HF i wsp. A longitudinal study of electrode impedance, the electrically evoked compound action potential, and behavioral measures in nucleus 24 cochlear implant users. Ear Hear, 2001; 22(6): 471–86.
 
21.
Walkowiak A, Lorens A, Polak M, Kostek B, Skarzynski H, Szkielkowska A i wsp. Evoked stapedius reflex and compound action potential thresholds versus most comfortable loudness level: assessment of their relation for charge-based fitting strategies in implant users. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec, 2011; 73(4): 189–95.
 
22.
Stephan K, Welzl-Muller K. Post-operative stapedius reflex tests with simultaneous loudness scalling in patients supplied with cochlear implants. Audiology, 2000; 39: 13–18.
 
23.
Cinar BC, Atas A, Sennaroglu G, Sennaroglu L. Evaluation of objective test techniques in cochlear implant users with inner ear malformations. Otol Neurotol, 2011; 32(7): 1065–74.
 
24.
Brown CJ, Abbas PJ, Fryauf-Bertschy H, Kelsay D, Gantz BJ. Intraoperative and postoperative electrically evoked auditory brain stem responses in nucleus cochlear implantusers: implications for the fitting process. Ear Hear, 1994; 15(2): 168–76.
 
25.
Wolfe J, Schafer EC. Programming cochlear implants. Plural Publishing, 2015.
 
26.
Lachowska M, Pastuszka A, Glinka P, Niemczyk K. Is cochlear implantation a good treatment method for profoundly deafened elderly? Clin Interv Aging, 2013; 8: 1339–46.
 
27.
Snik AF, Vermeulen AM, Brokx JP, van den Broek P. Long-term speech perception in children with cochlear implants compared with children with conventional hearing aids. Am J Otol, 1997; 18(Suppl. 6): 129–30.
 
28.
Baudhuin J, Cadieux J, Firszt JB, Reeder RM, Maxson JL. Optimization of programming parameters in children with the advanced bionics cochlear implant. J Am Acad Audiol, 2012; 23(5): 302–12.
 
29.
Brand T. Loudness Scaling. 10th Congress of the German Society of Audiology.
 
30.
Park SH, Kim E, Lee HJ, Kim HJ. Effects of electrical stimulation rate on speech recognition in cochlear implant users. Korean J Audiol, 2012; 16(1): 6–9.
 
31.
Oxenham AJ, Kreft HA. Speech perception in tones and noise via cochlear implants reveals influence of spectral resolution on temporal processing. Trends Hear, 2014; 18.
 
32.
Firszt JB, Holden LK, Reeder RM, Skinner MW. Speech recognition in cochlear implant recipients: comparison of standard HiRes and HiRes 120 sound processing. Otol Neurotol., 2009; 30(2): 146–52.
 
33.
Hey M, Hocke T, Hedderich J, Müller-Deile J. Investigation of a matrix sentence test in noise: reproducibility and discrimination function in cochlear implant patients. Int J Audiol, 2014; 53(12): 895–902.
 
34.
Goverts PJ, DaemersK, Yperman M, de Belkerauer G. Auditory speech sounds evaluation (A§E®): A new test to assess detection, discrimination, and identification in hearing impairment. Cochlear Implants Int, 2006; 7(2): 92–106.
 
35.
Buechner A, Vaerenberg B, Gazibegovic D, Brendel M, De Ceulaer G, Govaerts P, Lenarz T. Evaluation of the ‘Fitting to Outcomes eXpert’ (FOX®) with established cochlear implant users. Cochlear Implants Int, 2015; 16(1): 39–46.
 
36.
Vaerenberg B, Govaerts PJ, de Ceulaer G, Daemers K, Schauwers K. Experiences of the use of FOX, an intelligent agent, for programming cochlear implant sound processors in new users. Int J Audiol, 2011; 50(1): 50–58.
 
37.
Vaerenberg B, De Ceulaer G, Szlávik Z, Mancini P, Buechner A, Govaerts PJ. Setting and reaching targets with computer-assisted cochlear implant fitting. Scientific World Journal, 2014; 2014: 646590.
 
38.
Firszt JB, Holden LK, Skinner MW, Tobey EA, Peterson A, Gaggl W i wsp. Recognition of speech presented at soft to loud levels by adult cochlear implant recipients of three cochlear implant systems. Ear Hear, 2004; 25(4): 375–87.
 
Scroll to top