STUDIUM PRZYPADKU
Zastosowanie audiometrii wysokich częstotliwości w diagnostyce nagłego niedosłuchu u muzyka
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, Warszawa/Kajetany
 
2
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Katedra Audiologii i Foniatrii, Warszawa
 
 
Data publikacji: 27-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Krasnodębska   

Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: p.krasnodebska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2016;5(4):77-81
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Narząd słuchu odgrywa szczególną rolę u osób wykorzystujących słuch w pracy zawodowej (muzyków, reżyserów dźwięku). Nagłe pogorszenie słuchu często występujące niezależnie lub równolegle z szumami usznymi może im znacznie utrudniać wykonywanie pracy. Pogorszenie progu słyszenia o co najmniej 30 dB dla trzech sąsiadujących częstotliwości oktawowych tonów słyszalnych stanowi obecnie kryterium rozpoznania nagłej głuchoty. U osób zawodowo posługujących się słuchem już dużo mniejszy ubytek słuchu, często dla częstotliwości spoza zakresu oznaczanego w standardowej audiometrii tonalnej, może powodować znaczny dyskomfort w pracy zawodowej. Dlatego konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na tę grupę zawodową pod kątem ustalenia rekomendowanych procedur postępowania w sytuacji nagłego pogorszenia słuchu, nawet jeśli niedosłuch nie spełnia kryteriów nagłej głuchoty. Zasadne wydaje się również opracowanie odrębnych standardów dla tej grupy zawodowej.
 
REFERENCJE (13)
1.
Gierek T. Audiometria wysokoczęstotliwościowa. Audiologia kliniczna. Śliwińska-Kowalska M, red. Łódź; 2005: 121–23.
 
2.
Fabijańska A, Smurzyński J, Kochanek K, Skarżyński H. Audiometria wysokich częstotliwości u pacjentów z szumami usznymi i prawidłowym słuchem. Now Audiofonol, 2014; 3(3): PB17–23.
 
3.
Śliwińska-Kowalska M. Kryteria oceny słyszenia u osób wykonujących pracę wymagającą dobrej sprawności słuchu. Otorynolaryngologia, 2013; 12(3): 105–13.
 
4.
Stephens D. Audiological terms. Definitions, protocols and guidelines in genetic hearing impairment. London: Whurr, 2001; 9–14.
 
5.
Seither-Preisler A, Johnson L, Krumbholz K, Nobbe A, Patterson R, Seither S i wsp. Tone sequences with conflicting fundamental pitch and timbre changes are heard differently by musicians and nonmusicians. J Exp Psychol Hum Percept Perform, 2007; 33(3): 743–51.
 
6.
Śliwińska-Kowalska M, Narożny W, Sekula A, Pawlak-Osińska K, Morawski K, Kot J i wsp. Nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy – stanowisko Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego dotyczące zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych. Otolaryngologia, 2015; 14(2): 65–73.
 
7.
Jansen E, Helleman H, Dreschler W, de Laat J. Noise induced hearing loss and other hearing complaints among musicians of symphony orchestras. Int Arch Occupa Environ Health, 2009; 82(2): 153–64.
 
8.
Schink T, Kreutz G, Busch V, Pigeot I, Ahrens W. Incidence and relative risk of hearing disorders in professional musicians. Occup Environ Med, 2014; 71(7): 472–76.
 
9.
Williamon A, Thompson S. Awareness and incidence of health problems among conservatoire students. Psychology of Music, 2006; 34: 411–30.
 
10.
Balatsouras D, Homsioglou E, Danielidis V. Extended high‐ frequency audiometry in patients with acoustic trauma. Clin Otolaryngol, 2005; 30(3): 249–54.
 
11.
Somma G, Pietroiusti A, Magrini A, Coppeta L, Ancona C, Gardi S i wsp. Extended high‐frequency audiometry and noise induced hearing loss in cement workers. Am J Ind Med, 2008; 51(6): 452–62.
 
12.
Korres G, Balatsouras D, Tzagaroulakis A, Kandiloros D, Ferekidis E. Extended high-frequency audiometry in subjects exposed to occupational noise. B-ENT, 2007; 4(3): 147–55.
 
13.
Arora R, Thakur J, Azad R, Mohindroo N, Sharma D, Seam R. Cisplatin-based chemotherapy: Add high-frequency audiometry in the regimen. Indian J Cancer, 2009; 46(4): 311–17.
 
Scroll to top