SPRAWOZDANIE
Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Szumach Usznych w polskich mediach
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agata Szczygielska   

Światowe Centrum Słuchu, Biuro Rzecznika Prasowego, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.szczygielska@ifps.org.pl
Data publikacji: 24-10-2020
 
Now Audiofonol 2018;7(2):69–70