SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z 31st Politzer Society Meeting and 2nd Otology Research Forum, 21–24.02.2018 r., Gran Canaria, Hiszpania
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
2
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Joanna J. Rajchel   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: j.rajchel@ifps.org.pl
Data publikacji: 24-10-2020
 
Now Audiofonol 2018;7(2):71–74