PRAKTYKA KLINICZNA
Odległe efekty głosowe u osób z jednostronnym porażeniem fałdów głosowych leczonych metodą laryngoplastyki iniekcyjnej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Katedra Audiologii i Foniatrii, Warszawa
 
 
Data publikacji: 28-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Beata Miaśkiewicz   

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra. 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: b.miaskiewicz@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2016;5(3):49-54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Jednostronne porażenie fałdu głosowego może mieć różną etiologię, jednak zwykle prowadzi do zaburzeń głosu o zmiennym stopniu nasilenia, zaburzeń połykania czy aspiracji. Metody leczenia obejmują rehabilitację głosu, chirurgię szkieletu krtani oraz laryngoplastykę iniekcyjną i mogą być stosowane osobno lub uzupełniać się.

Cel pracy:
Celem pracy była analiza struktury akustycznej głosu u pacjentów z jednostronnym porażeniem fałdu głosowego leczonych chirurgicznie metodą laryngoplastyki iniekcyjnej.

Materiał i metody:
Grupę badaną stanowiły 42 osoby z jednostronnym porażeniem fałdu głosowego w wieku 21–77 lat. Przed leczeniem i po leczeniu u wszystkich badanych przeprowadzono badanie wideostroboskopowe krtani, percepcyjną ocenę głosu w skali GRBAS i obiektywną akustyczną analizę głosu MDVP (ang. Multidimensional Voice Program). U wszystkich wykonano zabieg laryngoplastyki iniekcyjnej. Badania kontrolne wykonywano 12 i 24 miesiące po operacji.

Wyniki:
Percepcyjna ocena głosu przeprowadzona 12 miesięcy po zabiegu wykazała poprawę w zakresie wszystkich ocenianych parametrów. Uzyskano istotną statystycznie poprawę wartości analizowanych parametrów oceniających zaburzenia częstotliwości i względnych pomiarów hałasu oraz zmniejszenie wartości parametrów amplitudowych. Stabilne wyniki utrzymywały się w kolejnym okresie obserwacji.

Wnioski:
Metoda laryngoplastyki iniekcyjnej skutecznie poprawia jakość głosu u pacjentów z niedomykalnością fonacyjną głośni. Trwały efekt głosowy wskazuje na długotrwałe działanie zastosowanego materiału iniekcyjnego. Właściwy dobór kryteriów kwalifikacyjnych warunkuje skuteczność i trwałość leczenia.

 
REFERENCJE (14)
1.
Pearl AW, Woo P, Ostrowski R, Mojica J, Mandell DL, Costantino P. A preliminary report on micronized alloderm injection laryngoplasty. Laryngoscope, 2002; 112: 990–96.
 
2.
Milstein CF, Akst LM, Hicks MD, Abelson TI, Strome M. Long-term effects of micronized alloderm injection for unilateral vocal fold paralysis. Laryngoscope, 2005; 115: 1691–97.
 
3.
Rosen CA1, Gartner-Schmidt J, Casiano R, Anderson TD, Johnson F, Remacle M i wsp. Vocal fold augmentation with calcium hydroxylapatite: Twelve-month report. Laryngoscope, 2009; 119: 1033–41.
 
4.
Remacle M, Lawson G. Injectable substances for vocal fold augmentation. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 2001; 9: 393–97.
 
5.
Molteni G, Bergamini G, Ricci-Maccarini A, Marchese C, Ghidini A, Alicandri-Ciufelli M i wsp. Auto-crosslinked hyaluronian gel injections in phonosurgery. Otolaryngol Head Neck Surg, 2010; 142: 547–53.
 
6.
Dahlqvist A, Gärskog O, Laurent C, Hertegård S, Ambrosio L, Borzacchiello A. Viscoelasticity of rabbit vocal folds after injection augmentation. Laryngoscope, 2004; 114: 138–42.
 
7.
Miaśkiewicz B, Szkiełkowska A. Odległe wyniki w laryngoplastyce iniekcyjnej z zastosowaniem kwasu hialuronowego. Otorynolaryngol, 2014; 13(3): 147–54.
 
8.
Szkiełkowska A, Miaśkiewicz B, Remacle M, Skarżyński H. Quality of voice after implantation of hyaluronic acid to the vocal folds – preliminary report. Otolaryngol Pol, 2011; 65(6): 214–18.
 
9.
Szkiełkowska A, Miaśkiewicz B, Remacle M, Krasnodębska P, Skarżyński H. Quality of voice after augmentation of hyaluronic acid to the vocal fold. Med Sci Monit, 2013; 19: 276–82.
 
10.
Miaśkiewicz B, Szkielkowska A, Piłka A, Skarżyński H. Assessment of acoustic characteristic of voice in patients after injection laryngoplasty with hyaluronan. Otolaryngol Pol, 2016; 70(1): 15–23.
 
11.
Hirano M. Clinical Examination of Voice. Wien: Springer Verlag; 1981.
 
12.
Branco A, Rodrigues SA, Fabro AT, Fonseca-Alves CE, Martins RH. Hyaluronic acid behavior in the lamina propria of the larynx with advancing age. Otolaryngol Head Neck Surg, 2014; 151(4): 652–56.
 
13.
Reiter R, Brosch S. Laryngoplasty with hyaluronic acid in patients with unilateral vocal fold paralysis. J Voice, 2012; 26(6): 785–91.
 
14.
Hertegård S, Hallén L, Laurent C, Lindström E, Olofsson K, Testad P i wsp. Cross-linked hualuronian versus collagen for injection treatment of glottal insufficiency: 2-year follow up. Acta Otolaryngol, 2004; 124: 1208–14.
 
Scroll to top