SPRAWOZDANIE
Raport z konferencji XXXI World Congress of Audiology, Moskwa, Rosja, 2012
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Monika Lewandowska   

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa; e-mail: m.lewandowska@ifps.org.pl
Data publikacji: 05-11-2020
 
Now Audiofonol 2012;1(3):107–109