RECENZJA
Recenzja książki Ewy Muzyki-Furtak: Konstrukcje słowotwórcze w świadomości językowej dzieci niesłyszących. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 426
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Pedagogiki Specjalnej, Lublin
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Renata Kołodziejczyk   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Pedagogiki Specjalnej, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: renata.kolodziejczyk@wp.pl
 
 
Now Audiofonol 2013;2(1):73-75
 
Scroll to top