RECENZJA
Recenzja książki Lilianny Konopskiej: Desonoryzacja w dyslalii. Analiza artykulacyjna, akustyczna i audytywna. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Lublin
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 29-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Zdzisław Marek Kurkowski   

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, ul. J. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, e-mail: marek.kurkowski@wp.pl
 
 
Now Audiofonol 2016;5(2):69-70
 
Scroll to top