PRAKTYKA KLINICZNA
Kwestionariusz Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale (SSQ) – przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 29-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Dajos-Krawczyńska   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: kdajos@gmail.com
 
 
Now Audiofonol 2016;5(2):62-65
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Lokalizacja źródła dźwięku oraz rozumienie mowy to zdolności i umiejętności słuchowe, które stanowią podstawę funkcjonowania człowieka. Badania kliniczne, chociaż pozwalają na obiektywną ocenę tych umiejętności, często nie odzwierciedlają rzeczywistego funkcjonowania osoby niesłyszącej, ponieważ warunki akustyczne podczas badania znacznie różnią się od warunków akustycznych spotykanych w codziennym życiu. Jednym z narzędzi, które pozwalają na ocenę subiektywnych trudności w zakresie lokalizacji dźwięku i rozumienia mowy w różnych sytuacjach akustycznych, jest kwestionariusz Speech, Spatial and Qualities of Hearing. Celem pracy było omówienie kwestionariusza oraz jego przydatności w badaniach klinicznych i eksperymentalnych.
FINANSOWANIE
Publikacja powstała w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” INNOSENSE, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (12)
1.
Gatehouse S, Noble W. The Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale (SSQ). Int J Audiol, 2004; 43: 85–89.
 
2.
Galvin KL, Noble W. Adaptation of the Speech, Spatial, and Qualities of Hearing scale for use with children, parents, and teachers. Cochlear Implants Int, 2013; 14(3): 135–41.
 
3.
Akeroyd MA, Guy FH, Harrison DL, Suller SL. A factor analysis of the SSQ (Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale). Int J Audiol, 2014; 53: 101–14.
 
4.
Galvin K. The Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale (SSQ) for Teachers of the Deaf. 2013.
 
5.
Galvin K. The Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale (SSQ) for Children with Impaired Hearing. 2013.
 
6.
Galvin K. The Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale (SSQ) for Parents of Children with Impaired Hearing. 2013.
 
7.
Noble W, Jensen NS, Naylor G, Bhullar N, Akeroyd MA. A short form of the Speech, Spatial and Qualities of Hearing scale suitable for clinical use: The SSQ12. Int J Audiol, 2013; 52(6): 409–12.
 
8.
Jensen NS, Akeroyd MA, Noble W, Naylor G. The Speech, Spatial and Qualities of Hearing scale (SSQ) as a benefit measure. NCRAR conference on The Ear-Brain System: Approaches to the Study and Treatment of Hearing Loss. Portland, 2009 (plakat).
 
9.
Doss Z, Henderson Sabes J. Assessment of the SSQ in a population of extended-wear hearing aid Wearers, 2010 (plakat).
 
10.
Zahorik P, Rothpletz AM. Speech, Spatial, and Qualities of Hearing Scale (SSQ): Normative data from young, normal-hearing listeners. Meeting: Acoustical Society of America, 2014 (plakat).
 
11.
Noble W, Tyler RS, Dunn CC, Bhullar N, Younger- and older-age adults with unilateral and bilateral cochlear implants: Speech and Spatial hearing self-ratings and performance. Otol Neurotol, 2009; 30(7): 921–29.
 
12.
Singh G, Pichora-Fuller KM. Older adults’ performance on the speech, spatial, and qualities of hearing scale (SSQ): test-retest reliability and a comparison of interview and self-administration methods. Int J Audiol, 2010; 49(10): 733–40.
 
Scroll to top