RECENZJA
Recenzja książki Małgorzaty Gulip "Nauczanie łączliwości składniowej czasownika jako element wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu" Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021
 
 
Więcej
Ukryj
1
Medincus, Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy "Medincus" w Rzeszowie, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 20-09-2021
 
 
Autor do korespondencji
Julita Sobańska   

Medincus, Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy "Medincus" w Rzeszowie, Al. Niepodległości 3, 35-303, Rzeszów, Polska
 
 
Now Audiofonol 2021;10(1):61-63
 
DZIEDZINY
Scroll to top