PRAKTYKA KLINICZNA
Trudności dotyczące ośrodkowych zaburzeń przetwarzania słuchowego z perspektywy lekarzy, instytucji orzekających i pacjentów
Natalia Czajka 1, B-C,E-F
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Polska
 
2
Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Wydziału Medycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Polska
 
4
Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 20-09-2021
 
 
Autor do korespondencji
Natalia Czajka   

Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Kajetany, ul. Mokra 17, 05-830, Nadarzyn, Polska
 
 
Now Audiofonol 2021;10(1):53-57
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ośrodkowe zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego to zespół objawów, które w znaczący sposób mogą wpływać na codzienne funkcjonowanie człowieka. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie trudności z otrzymaniem odpowiedniej dokumentacji przez pacjentów z ośrodkowymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego od organów orzeczniczych oraz opiniotwórczych. Opisane w artykule trudności przekładają się na problemy z otrzymaniem wsparcia, którego potrzebują pacjenci z ośrodkowymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Instytucje, takie jak szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne placówki, mają możliwości, by takiego wsparcia udzielić, ale nie mają do tego podstaw prawnych w postaci odpowiednich dokumentów. Wprowadzenie jedenastej wersji Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) i wynikających z tego regulacji prawnych dotyczących pacjentów z ośrodkowymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego ma szanse poprawić obecną niekorzystną sytuację.
Scroll to top