RECENZJA
Recenzja książki Zdzisława Marka Kurkowskiego: Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Lublin
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Kruczyńska   

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, e-mail: anna.kruczynska@poczta.umcs.lublin.pl
 
 
Now Audiofonol 2015;4(1):81-82
 
Scroll to top