STUDIUM PRZYPADKU
Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w połączeniu z couplerem typu SP w przypadku przewlekłego zarostowego zapalenia ucha – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Otorynolaryngochirurgii, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Henryk Skarżyński   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: skarzynski.henryk@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2015;4(1):75-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawione doniesienie zawiera opis leczenia 27-letniego pacjenta z obustronnym mieszanym ubytkiem słuchu oraz całkowicie zarośniętymi przewodami słuchowymi zewnętrznymi. Jako optymalną terapię, po wcześniejszych licznych niepowodzeniach chirurgicznych polegających na braku trwałych efektów zabiegów odtwarzania światła przewodów słuchowych, wybrano zastosowanie implantu typu Vibrant Soundbridge. W tym wypadku, by uniknąć ryzyka ze strony nerwu twarzowego i wykonania szerokiej tympanotomii tylnej, zastosowano po raz pierwszy w Polsce umocowanie przetwornika FMT za pomocą couplera typu SP do trzonu i odnogi krótkiej kowadełka. Uzyskano bardzo dobry wynik progu słyszenia i rozumienia mowy.
 
REFERENCJE (11)
1.
Caruz ADL, Linthcum FH, Luxford WM. Congenital atresia of the external auditory canal. Laryngoscope, 1985; 95: 421–7.
 
2.
Declau F, Cremers C, Van de Heyning P. Diagnosis and management strategies in congenital atresia of the external auditory canal. Br J Audiol, 1999; 33(5): 313–27.
 
3.
Olszewski Ł, Ratuszniak A, Obrycka A, Porowski M, Skarżyński PH, Pastuszak A, Skarżyński H. Middle Ear Implant – a chance for elimination of certain restrictions on sound reception tied with the hearing aids in the partial deafness treatment. 10th ESPCI Athens, Medimond, 2011, 21–8.
 
4.
Boeheim K. Active Middle Ear Implants. Advances in Oto-Rhino-Laryngology, 2010; 69.
 
5.
Tysome JR, Moorthy R, Lee A, Jiang D, O’Connor AF. Systematic review of middle ear implants: do they improve hearing as much as conventional hearing aids? Otol Neurotol., 2010; 31(9): 1369–75.
 
6.
Kiefer J, Arnold W, Staudenmaier R. Round window stimulation with an implantable hearing aid (Soundbridge) combined with autogenous reconstruction of the auricle – a new approach. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec, 2006; 68(6): 378–85.
 
7.
Frenzel H, Hanke F, Beltrame M, Steffen A, Schonweiler R, Wollenberg B. Application of the Vibrant Soundbridge to unilateral osseous atresia cases. Laryngoscope, 2009; 119(1): 67–74.
 
8.
Skarżyński H, Olszewski Ł, Skarżyński P, Lorens A, Piotrowska A, Porowski M i wsp. Direct Round Window Stimulation with the Vibrant Soundbridge (Med-El): 5-years experience using technique without fascia. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2014; 271(3): 477–82.
 
9.
McManus LJ, Stringer MD, Dawes PJ. Iatrogenic injury of the chorda tympani: a systematic review. J Laryngol Otol, 2012; 126(1): 8–14.
 
10.
Fraysse B, Lavieille JP, Schmerber S, Enee V, Truy E, Vincent C i wsp. A multicenter study of the Vibrant Soundbridge middle ear implant: early clinical results and experience. Otol Neurotol, 2001; 22(6): 952–61.
 
11.
Sterkers O, Boucarra D, Labassi S, Bebear JP, Dubreuil C, Frachet B i wsp. A middle ear implant, the Symphonix Vibrant Soundbridge: retrospective study of the first 125 patients implanted in France. Otol Neurotol, 2003; 24(3): 427–36.
 
Scroll to top