RECENZJA
Recenzja książki pod red. Aliny Maciejewskiej: Między znakami – między słowami. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2011
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
 
 
Data publikacji: 02-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Jasińska   

Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, e-mail: jasinskama@gmail.com
 
 
Now Audiofonol 2014;3(4):57–60