SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z 13th Warsaw International Medical Congress, 11–14.05.2017 r., Warszawa
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
4
Międzyośrodkowe Studenckie Koło Naukowego przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 
 
Data publikacji: 26-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Rajchel   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: j.rajchel@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2017;6(3):43-44
 
Scroll to top