SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z konferencji „O tym się nie mówi IV – komunikacja osób niedosłyszących”, 31.03–02.04.2017 r., Lublin
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens”, Lublin
 
 
Data publikacji: 26-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Gulip   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens”, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: aleksandrag28@onet.pl
 
 
Now Audiofonol 2017;6(3):41-42
 
Scroll to top