SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z 14th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, 10–13.05.2018 r., Warszawa
 
Więcej
Ukryj
1
Międzyośrodkowe Studenckie Koło Naukowe przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
3
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
4
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Joanna J. Rajchel   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: j.rajchel@ifps.org.pl
Data publikacji: 24-10-2020
 
Now Audiofonol 2018;7(3):81–83