SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z 17th International Conference on Cochlear Implants and other Implantable Technologies (CI 2024), 21–24 lutego 2024, Las Palmas, Hiszpania
,
 
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
3
Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 11-04-2024
 
 
Data akceptacji: 17-04-2024
 
 
Data publikacji: 19-04-2024
 
 
Autor do korespondencji
Anita Obrycka   

Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mochnackiego 10, Warszawa
 
 
Now Audiofonol 2024;13(1):92-93
 
DZIEDZINY
Scroll to top