SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z 14th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences (APSCI 2023), 8–11 listopada 2023, Seul, Korea
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 12-02-2024
 
 
Data akceptacji: 17-04-2024
 
 
Data publikacji: 19-04-2024
 
 
Autor do korespondencji
Anita Obrycka   

Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa
 
 
Now Audiofonol 2024;13(1):89-91
 
DZIEDZINY
Scroll to top