SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z 5th International Congress on Bone Conduction Hearing and Related Technologies, 20–23.05.2015 r., Lake Louise, Kanada
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej
3
Instytut Narządów Zmysłów, Warszawa/Kajetany
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Kamila Osińska   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: k.osinska@ifps.org.pl
Data publikacji: 30-10-2020
 
Now Audiofonol 2015;4(4):97–98