SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z Konferencji dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki oraz ich rodzin i bliskich, 10.10.2015 r., Kajetany
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Edyta Piłka   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: e.pilka@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2015;4(4):99-100
 
Scroll to top