SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z 7 Konferencji Logopedycznej pt. Wspomaganie komunikacji osób ze spektrum autyzmu – terapia, wspomaganie, wsparcie – różne drogi, jeden cel, 3.03.2018 r., Toruń
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Logopedii
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jacek J. Błeszyński   

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Logopedii, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, e-mail: jjbleszynski@gmail.com
Data publikacji: 24-10-2020
 
Now Audiofonol 2018;7(2):75–77