SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Fonem – Sylaba – Logos – Paideia. Język w wychowaniu i pedagogice” połączonej z jubileuszem z okazji: 45 lat pracy naukowej prof. dr hab. Kazimiery Krakowiak, 50 lat Metody Cued Speech na świecie oraz 30 lat Metody Fonogestów w Polsce, 12–13.05.2016 r., Lublin
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestów, Lublin
 
 
Data publikacji: 26-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Renata Kołodziejczyk   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Specjalnej, Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin, e-mail: renata.kolodziejczyk@wp.pl
 
 
Now Audiofonol 2017;6(1):91-95
 
Scroll to top