SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z Konferencji dla pacjentów z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki, 15.10.2016 r., Kajetany
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 26-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Iwona Niedziałek   

Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: i.niedzialek@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2017;6(1):96-97
 
Scroll to top