SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z „Konferencji dla pacjentów z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki oraz ich Rodzin i Bliskich”, 24 października 2020 r., Kajetany – online
 
Więcej
Ukryj
1
Tinnitus Department, Institute of Physiology and Pathology of Hearing, Polska
 
2
Oto-Rhino- Laryngology Surgery Clinic, Institute of Physiology and Pathology of Hearing, Polska
 
3
NCOB, Institute of Physiology and Pathology of Hearing, Polska
 
4
Music Therapy Team, Institute of Physiology and Pathology of Hearing, Polska
 
5
Teleaudiology and Screening Examination Department, Institute of Physiology and Pathology of Hearing, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 30-04-2021
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Jolanta Kutyba   

Tinnitus Department, Institute of Physiology and Pathology of Hearing, Mokra 17, 05-830, Kajetany, Polska
 
 
Now Audiofonol 2020;9(4):25-26
 
DZIEDZINY
Scroll to top