SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z PAFOS 2017 Conference „ABUJA 2017”, 13–16.11.2017 r., Abudża, Nigeria
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
3
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Bieńkowska   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: k.bienkowska@ifps.org.pl
Data publikacji: 24-10-2020
 
Now Audiofonol 2018;7(1):68–70