SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z Konferencji dla pacjentów z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki, 28.10.2017 r., Kajetany
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Iwona Niedziałek   

Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: i.niedzialek@ifps.org.pl
Data publikacji: 24-10-2020
 
Now Audiofonol 2018;7(1):66–67