SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z Światowych Dni Młodzieży 2023, 1-6 sierpnia 2023, Lizbona, Portugalia
,
 
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
3
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 16-08-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-10-2023
 
 
Data akceptacji: 17-10-2023
 
 
Data publikacji: 16-11-2023
 
 
Autor do korespondencji
Piotr H. Skarżyński   

Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa
 
 
Now Audiofonol 2023;12(2):121
 
DZIEDZINY
Scroll to top