SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z 14th Congress of the European Laryngological Society (ELS), 21–23 czerwca 2023, Mediolan, Włochy
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Audiologi i Foniatrii, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 26-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-10-2023
 
 
Data akceptacji: 19-10-2023
 
 
Data publikacji: 16-11-2023
 
 
Autor do korespondencji
Beata Miaśkiewicz   

Klinika Audiologi i Foniatrii, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Kajetany, ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn
 
 
Now Audiofonol 2023;12(2):120
 
DZIEDZINY
Scroll to top