PRAKTYKA KLINICZNA
Świat opowiadany – dialog i narracja we wczesnej rehabilitacji mowy
 
Więcej
Ukryj
1
Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG, Gdańsk
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Szubstarska   

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG, ul. Głogowska 11, 80-302 Gdańsk, e-mail: dorota.szubstarska@wp.pl
 
 
Now Audiofonol 2013;2(4):51-54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wczesna terapia mowy naśladuje naturalne drogi rozwoju językowego. Proces nabywania mowy trzeba więc widzieć w bardzo szerokim kontekście uwzględniającym aspekty poznawcze i społeczne. Narracja jest formą poznania świata i pozwala na zanurzenie w strukturze żywej mowy opowieściowej. Daje też szerokie możliwości dialogu z dzieckiem. Autorki przedstawiają metodykę wczesnej rehabilitacji surdologopedycznej opartej na scenariuszach obrazkowych i ich fabule. Wykorzystanie sekwencyjnej struktury narracyjnej zapewnia różnorodność doświadczeń poznawczych, językowych i komunikacyjnych. Jest to autorski sposób prowadzenia terapii, stosowany od ponad 15 lat w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku.
 
REFERENCJE (8)
1.
Czaplewska E. Rozumienie pragmatycznych aspektów wypowiedzi przez dzieci z SLI. Gdańsk: Harmonia Uniwersalis, 2012.
 
2.
Pluta-Wojciechowska D. Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011.
 
3.
Milewski S. Mowa dorosłych kierowana do niemowląt. Studium fonostatystyczno-fonotaktyczne. Gdańsk: Harmonia Uniwersalis, 2011.
 
4.
Rice M. Poznawcze aspekty rozwoju komunikacyjnego. W: Bokus B, Shugar G, red. Psychologia języka dziecka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 
5.
Bouvet D. Mowa dziecka. Wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.
 
6.
Tomasello M. Kulturowe źródła ludzkiego poznawania. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2002.
 
7.
Trzebiński J. Narracyjne konstruowanie rzeczywistości. W: Trzebiński J, red. Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
 
8.
Bokus B. Tworzenie opowiadań przez dzieci. O linii i polu narracji. Kielce: Energeia; 1991.
 
Scroll to top