PRACA BADAWCZA
Zależność pomiędzy wynikami badań przesiewowych wykonywanych w okresie noworodkowym i szkolnym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Lublin
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Kajetany
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Marika Kruszyńska   

Os. Ks. Mazowieckich 21/16, 06-500 Mława, e-mail: marikakru@wp.pl
 
 
Now Audiofonol 2013;2(4):44-48
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Od ponad 10 lat prowadzony jest w Polsce program powszechnych badań przesiewowych słuchu u noworodków, a od kilku lat w coraz większej skali programy badań przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, realizowane we współpracy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Badania przesiewowe słuchu u noworodków służą wczesnemu wykryciu wrodzonych wad słuchu, natomiast badania w wieku szkolnym – zaburzeń słuchu nabytych oraz wrodzonych, które ujawniają się w okresie późniejszym. Z uwagi na fakt, że wspomniane programy badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym realizowane są przez Instytut od roku 2008 istnieje możliwość porównania wybranych parametrów obu programów w tej samej grupie dzieci.

Cel:
Ocena zależności pomiędzy wynikami badań przesiewowych wykonanych u dzieci w okresie noworodkowym i w wieku szkolnym.

Materiał i metoda:
Materiał pracy obejmował grupę ok. 60 000 dzieci obojga płci, z różnych województw, które miały wykonane badania przesiewowe w okresie noworodkowym i szkolnym. W badaniach przesiewowych słuchu u noworodków stosowano badanie otoemisji akustycznych, natomiast u dzieci w wieku szkolnym audiometryczne badanie słuchu w zakresie częstotliwości od 500 Hz do 8000 Hz.

Wyniki:
Częstość wyników dodatnich w okresie noworodkowym wynosiła 0,9%, natomiast u dzieci w wieku szkolnym 14%. Porównanie wyników badań wykonywanych w okresie szkolnym i noworodkowym wykazało, że u noworodków z dodatnim wynikiem badania przesiewowego 2,5-krotnie częściej niż u dzieci z ujemnym wynikiem badania w okresie noworodkowym występuje nieprawidłowy wynik badania słuchu wykonanego w wieku szkolnym. Co więcej, u dzieci z dodatnim wynikiem badania przesiewowego w okresie noworodkowym progi słyszenia są gorsze niż u tych z wynikiem ujemnym.

Wnioski:
W badaniach przesiewowych słuchu dzieci w wieku szkolnym nieprawidłowy wynik badania przesiewowego występuje znacznie częściej niż w badaniu przesiewowym u noworodków. U dzieci z dodatnim wynikiem badania przesiewowego w okresie noworodkowym znacznie częściej niż u dzieci z wynikiem ujemnym występuje dodatni wynik badania przesiewowego słuchu w wieku szkolnym.

 
REFERENCJE (35)
1.
Wróbel M, Szyfter W. Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce. Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi, 2011; 2: 56–59.
 
2.
Kochanek K. Historia badań przesiewowych. Instytut Fizjologii Patologii Słuchu w Warszawie, 2011; http://www.ifps.pl/.
 
3.
Skarżyński H, Mueller-Malesińska M, Kochanek K i wsp. Metody stosowane do badań przesiewowych słuchu u noworodków. Audiofonologia, 1997; XI: 139–46.
 
4.
Mueller-Malesińska M, Kochanek K, Skarżyński H, Ratyńska J, Senderski A, Sopliński P i wsp. Program powszechnych badań przesiewowych noworodków pod kątem wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu – prezentacja wyników z lat 1995–1998. Audiofonologia, 1999; XV: 75–82.
 
5.
Mueller-Malesińska M, Ratyńska J, Kochanek, Skarżyński H. Perspektywy rozwoju badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt w Polsce. Audiofonologia, 1998; XIII: 223–28.
 
6.
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Program powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków. http://wosp.org.pl/medycyna/ba....
 
7.
Hassmann-Poznańska E, Skotnicka B. Zapalenie ucha środkowego u dzieci. W: Śliwińska-Kowalska M, red. Audiologia Kliniczna. Łódź, Mediton, 2005; 379–90.
 
8.
Goździewski A, Hassmann-Poznańska E, Skotnicka B, Piszcz M. Upośledzenie słuchu, jako następstwo przebytego wysiękowego zapalenia ucha. Otorynolaryngologia, 2009; 8(1): 28–32.
 
9.
Mrugalska K, Kochanek K, Piłka A, Stefaniak A, Skarżyński H. Efektywność modelu badań przesiewowych słuchu u niemowląt z grupy wysokiego ryzyka, realizowanego przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Audiofonologia, 1999; XV: 91–100.
 
10.
Korniszewski L. Niedosłuch w zespołach wad. W: Śliwińska-Kowalska M, red. Audiologia Kliniczna. Łódź, Mediton, 2005; 403–11.
 
11.
Fortnum HM, Summerfield AQ, Marshall DH, Davis AC, Bamford JM. Prevalence of permanent childhood hearing impairment in the United Kingdom and implications for universal neonatal hearing screening: questionnaire based ascertainment study. BMJ, 2001; 323: 536–39.
 
12.
Bamford J, Fortnum H, Bristow K, Smith J, Vamvakas G, Davies L i wsp. Systematic review of the effectiveness of school entry hearing screening. W: Current practice, accuracy, effectiveness and cost effectiveness of the school entry hearing screen. Health Technology Assesment, 2007; 11(32): 31–48.
 
13.
Piotrowska A, Skarżyński H. European Consensus Statement on Hearing Screening of Pre-School and School-Age Children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2012; 76(1): 120–21.
 
14.
Piotrowska A, Skarżyński H. European consensus statement on hearing, vision, and speech screening in pre-school and school-age children. Journal of Hearing Science, 2011; 1(2): 89–90.
 
15.
Konkluzja Rady Europejskiej dotycząca wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Official Journal of the European Union: http://eurlex.europa.eu/LexUri...: C: 2011: 361: 0009: 0010: EN: PDF.
 
16.
McCann DC, Worsfold S, Law CM, Mullee M, Petrou S, Stevenson J i wsp. Reading and communication skills after universal newborn screening for permanent childhood hearing impairment. W: McCann DC, Worsfold S, Law CM. Arch Dis Child, 2009; 94: 293–97.
 
17.
Pastorino G, Sergi P, Mastrangelo M, Ravazzani P, Tognola G, Parazzini M i wsp. The Milan Project: A newborn hearing screeaning programme. Acta Pediatrica, 2005; 94: 458–63.
 
18.
Weber BA, Diefendor A. Newborn Hearing Screening. W: Musiek FE, Rintelmann WF. Contemporary perspectives in hearing assessment, 1999; 327–47.
 
19.
Clemens CJ, Davis SA. Minimizing False-Positives in Universal Newborn Hearing Screening: A Simple Solution. Pediatrics, 2001; 107: 3–29.
 
20.
Kochanek K. Badania obiektywne. Portal Edukacyjny Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. http://www.edu.ifps.org.pl.
 
21.
Kochanek K. Badania przesiewowe słuchu. W: Śliwińska-Kowalska M, red. Audiologia Kliniczna. Łódź, Mediton, 2005; 391–96.
 
22.
Skarżyński H, Mueller-Malesińska M, Kochanek K, Geremek A, Senderski A, Ratyńska J. Modele powszechnych badań przesiewowych noworodków pod kątem występowania wad słuchu. Audiofonologia, 1997; XI: 173–82.
 
23.
Dedhia K, Kitsko D, Sabo D, Chi DH. Children with sensorineural hearing loss after passing the newborn hearing screen. JAMA, 2013; 139(2): 119–23.
 
24.
Hall JW III, Smith SD, Popelka GR. Newborn Hearing Screening with Combined Otoacoustic Emissions and Auditory Brainstem Responses. J Am Acad Audiol, 2004; 15: 414–25.
 
25.
Niskar AS, Kieszak SM, Holmes A, Esteban E, Rubin C, Brody DJ. Prevalence of hearing loss among children 6 to 19 years of age. W: The Third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA, 1998; 279(14): 1071–75.
 
26.
Obrębowski A, Obrębowska Z. Wpływ przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego na rozwój mowy dzieci. Otorynolaryngologia, 2009; 8(4): 159–62.
 
27.
Verhaert N, Willems M, Van Kerschaver E, Desloovere C. Impact of early hearing screening and treatment on language development and education level: Evaluation of 6 years of universal newborn hearing screening (ALGO) in Flanders, Belgium. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2008; 72: 599–608.
 
28.
Robinette MS. Clinical observations with envoked otoacoustic emission at Mayo Clinic. J Am Acad Audiol, 2003; 14(4): 215.
 
29.
Ratyńska J, Mueller-Malesińska M, Kochanek K, Skarżyński H. Zastosowanie techniki OAE i ABR w badaniach przesiewowych i diagnostyce uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt. Audiofonologia, 1999; XV: 29–33.
 
30.
Jędrzejczak WW, Hatzopoulos S, Sliwa L, Pilka E, Kochanek K, Skarzynski H. Otoacoustic emissions in neonates measured with different acquisition protocols. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2012; 76(3): 382–87.
 
31.
Skarżyński H, Czyżewski A, Senderski A. Badania przesiewowe słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym I. Tester słuchu „Słyszę…”. Audiofonologia, 2001; XX: 199–208.
 
32.
Zapert A. Wiarygodność audiometrycznych badań przesiewowych słuchu wykonywanych w szkołach. Praca magisterska na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2011.
 
33.
American Academy of Audiology. Childhood Hearing Screening Guideliness. 2011; 24 http://www.cdc.gov/ncbddd/hear....
 
34.
Piłka E, Trzaskowski B, Jędrzejczak WW, Kochanek K, Skarżyński H. Ocena możliwości wykorzystania emisji otoakustycznych w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci szkolnych w wieku 6–13 lat. W: Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012; 11(1): 7–12.
 
35.
Skarżyński PH, Kochanek K, Skarżyński H, Senderski A, Wysocki J, Szkiełkowska A i wsp. Hearing Screening Program in School-Age Children in Western Poland. Journal of International Advanced Otology, 2011; 7(2): 194–200.
 
Scroll to top