PRACA PRZEGLĄDOWA
Szumy uszne – przegląd aktualnej literatury
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Samodzielna Pracownia Otoneurologiczna, Lublin
 
2
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii, Samodzielna Pracownia Otoneurologiczna, Lublin
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 26-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Sylwia Kędzierawska   

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. Profesora Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin, e-mail: sylked@gmail.com
 
 
Now Audiofonol 2017;6(4):9–15
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Powszechnie wiadomo, że szumy uszne to złożony problem oraz wyzwanie zarówno dla otolaryngologów, jak i dla audiologów. Szumy uszne (ang. tinnitus) definiuje się jako nieprzyjemne zjawiska dźwiękowe (odczuwane jako szmery, syczenie, gwizdanie oraz inne dźwięki, występujące stale lub z przerwami) rejestrowane przez pacjenta przy nieobecności bodźca dźwiękowego w otoczeniu. Z danych polskich wynika, że 20% osób dorosłych przynajmniej raz w życiu odczuwało szumy uszne trwające dłużej niż 5 minut, podczas gdy prawie 5% zgłasza ich stałe występowanie. Niestety nie ma obiektywnych metod pomiaru szumów usznych, a diagnoza jest stawiana na podstawie wywiadu lekarskiego oraz po przeprowadzeniu panelu testów audiologicznych. Po wykluczeniu choroby organicznej standardem opieki jest terapia dźwiękiem (za pomocą zarówno aparatów słuchowych, jak i generatorów dźwięku) oraz terapia relaksacyjna, terapia poznawczo-behawioralna (CBT) lub połączenie obu wyżej wymienionych.
 
REFERENCJE (69)
1.
Salviati M, Bersani FS, Terlizzi S, Melcore C, Panico R, Romano GF i wsp. Tinnitus: Clinical experience of the psychosomatic connection. Neuropsychiatr Dis Treat, 2014; 10: 267–75.
 
2.
Kozak M, Chruściel-Nogalska M, Ey-Chmielewska H. Szumy uszne, diagnostyka i terapia na podstawie wybranego piśmiennictwa – doniesienie wstępne. Dental Forum, 2014; 42(2): 85–88.
 
3.
Bartnik G. Współczesne podejście do zjawiska szumu usznego. Audiofonologia, 2006; 29.
 
4.
Kokot F. Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. Warszawa: PZWL; 2005.
 
5.
Cho CG, Chi JH, Song JJ, Lee EK, Kim BH. Evaluation of anxiety and depressive levels in tinnitus patients. Korean J Audiol, 2013; 17: 83–89.
 
6.
Mazurek B, Fischer F, Haupt H, Georgiewa P, Reisshauer A, Klapp B. A modified version of tinnitus retraining therapy: Observing long-term outcome and predictors. Audiol Neurootol, 2006; 11: 276–86.
 
7.
Mazurek B, Olze H, Haupt H, Agnieszka J, Szczepek AJ. The more the worse: The grade of noise-induced hearing loss associates with the severity of tinnitus. Int. J Environ Res Public Health, 2010; 7: 3071–79.
 
8.
Heller AJ. Classification and epidemiology of tinnitus. Otolaryngol Clin North Am, 2003; 36(2): 239–48.
 
9.
Neri G, De Stefano A, Baffa C. Treatment of central and sensorineural tinnitus with orally administered Melatonin and Sulodexide: Personal experience from a randomized controlled study. Acta Otorhinolaryngologica Italica, 2009; 29: 86–91.
 
10.
Fabijańska A, Rogowski M, Bartnik G, Skarżyński H. Epidemiology of tinnitus and hyperacusis in Poland. W: Hazell J, red. Proceeding of the 6th International Tinnitus Seminar, Cambridge, London; The Tinnitus and Hyperacusis Centre; 1999, s. 569–71.
 
11.
Baguley D, McFerran D, Hall D. Tinnitus. Lancet, 2013; 382(9904): 1600–607. Piśmiennictwo:.
 
12.
Anwar M. Mining and analysis of audiology data to find significant factors associated with tinnitus masker. Springer Plus, 2013; 2: 95.
 
13.
Anwar MN, Oakes MP, McGarry K. Chi-squared, Yule’s Q and likelihood ratios in tabular audiology data. W: Ao SL, Gelman L, red. Electrical engineering and applied computing, vol 90. Springer Netherlands, Dordrecht, 2011: 376–465.
 
14.
Raj-Koziak D. Występowanie szumów usznych u dorosłych – przegląd piśmiennictwa. Now Audiofonol, 2016; 5(2): 24–29.
 
15.
Raj-Koziak D. Wystepowanie szumów usznych u dzieci – przegląd piśmiennictwa. Now Audiofonol, 2016; 5(1): 9–14.
 
16.
Humphriss R, Hall AJ, Baguley DM. Prevalence and characteristics of spontaneous tinnitus in 11-year-old children. Int J Audiol., 2016; 55(3): 142–48.
 
17.
Baguley DM, Bartnik G, Kleinjung T, Savastano M, Hough EA. Troublesome tinnitus in childhood and adolescence: Data from expert centres. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2013; 77(2): 248–51.
 
18.
Baguley DM, McFerran DJ. Tinnitus in childhood. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 1999; 49: 99–105.
 
19.
Stouffer JL, Tyler RS, Booth JC, Buckrell B. Tinnitus in normal-hearing and hearing-impaired chidren. W: Aran JM, Daumann R. Proceedings of Fourth International Tinnitus Seminar. Kugler, 1992; 255–58.
 
20.
Tyler RS, Babin RW. Tinnitus. W: Cummings CW, red. Otolaryngolology-Head and Neck Surgery. St. Louis: Mosby-Year Book., 1993; 3031–53.
 
21.
Snow J. Tinnitus: theory and management. BC Decker, 2004.
 
22.
Bauer CA, Turner JG, Caspary DM, Myers KS, Brozoski T. Tinnitus and inferior colliculus activity in chinchillas related to three distinct patterns of cochlear trauma. J Neurosci Res, 2008; 86: 2564–78.
 
23.
Mazurek B, Haupt H, Szczepek AJ, Sandmann J, Gross J, Klapp BF i wsp. Evaluation of vardenafil for the treatment of subjective tinnitus: A controlled pilot study. J Negat Results Biomed, 2009; 8: 3.
 
24.
Nondahl DM, Cruickshanks KJ, Huang G-H i wsp. Tinnitus and its risk factors in the Beaver Dam Off spring Study. Int J Audiol, 2011; 50: 313–20.
 
25.
Kvestad E, Czajkowski N, Engdahl B, Hoff man HJ, Tambs K. Low heritability of tinnitus: Results from the second Nord-Trondelag health study. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2010; 136: 178–82.
 
26.
Cianfrone G, Pentangelo D, Cianfrone F, Mazzei F, Turchetta R, Orlando MP i wsp. Pharmacological drugs inducing ototoxicity, vestibular symptoms and tinnitus: A reasoned and updated guide. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2011; 15: 601–36.
 
27.
McKenna L, Hallam RS, Hinchcliffe R. The prevalence of psychological disturbance in neurootology outpatients. Clin Otolaryngol Allied Sci, 1991; 16: 452–56.
 
28.
Saldanha AD, Hilgenberg PB, Pinto LM, Conti PC. Are temporomandibular disorders and tinnitus associated? Cranio, 2012; 30: 166–71.
 
29.
Jastreboff PJ, Hazell JWP. Tinnitus retraining therapy: Implementing the neurophysiological model. Cambridge University Press; 2008.
 
30.
Anari M, Axelsson A, Eliasson A. Magnusson L. Hypersensitivity to sound. Questionnaire data, audiometry and classification. Scand Audiol, 1999; 28: 219–30.
 
31.
Skarżyński H, Raj-Koziak D, red. Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa: kompendium dla pacjentów i specjalistów. Warszawa: Instytut Narządów Zmysłów, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, 2017.
 
32.
Newman C, Jacobson G, Spitzer J. Development of the tinnitus handicap inventory. Arch Otrolaryngol Head Neck Surg, 1996; 122: 143–48.
 
33.
Wrzosek M, Szymiec E, Klemens W, Kotyło P, Schlee W, Modrzyńska M i wsp. Polish Translation and Validation of the Tinnitus Handicap Inventory and the Tinnitus Functional Index. Front Psychol, 2016; 7: 1871.
 
34.
Skarzynski PH, Raj-Koziak D, J Rajchel J, Pilka A, Wlodarczyk AW, Skarzynski H. Adaptation of the Tinnitus Handicap Inventory into Polish and its testing on a clinical population of tinnitus sufferers. Int J Audiol. 2017; 56(10): 711–15.
 
35.
Fowler EP. The illusion of loudness of tinnitus – its etiology and treatment. Laryngoscope, 1942; 52: 275–85.
 
36.
Noble W. Treatments for tinnitus. Trends Amplif, 2008; 12: 236–41.
 
37.
Hobson J, Chisholm E, El Refaie A. Sound therapy (masking) in the management of tinnitus in adults. Cochrane Database Syst Rev, 2012; 14: CD006371.
 
38.
Weise C, Heinecke K, Rief W. Biofeedback-based behavioral treatment for chronic tinnitus: results of a randomized controlled trial. J Consult Clin Psychol, 2008; 76: 1046–57.
 
39.
Martinez-Devesa P, Perera R, Theodoulou M, Waddell A. Cognitive behavioral therapy for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev, 2010; 9: CD005233.
 
40.
Hesser H, Weise C, Westin VZ, Andersson G. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of cognitive behaviour therapy for tinnitus distress. Clin Psychol Rev, 2011; 31: 545–53.
 
41.
Andersson G. Psychological aspects of tinnitus and the application of cognitive-behavioral therapy. Clin Psychol Rev, 2002; 22: 977–90.
 
42.
Andersson G, Kaldo V. Internet-based cognitive behavioral therapy for tinnitus. J Clin Psychol, 2004; 60: 71–78.
 
43.
Jastreboff PJ, Hazell JWP. A neurophysiological approach to tinnitus: clinical implications. Br J Audiol, 1993; 27: 7–17.
 
44.
Meng Z, Liu S, Zheng Y, Phillips JS. Repetitive transcranial magnetic stimulation for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev, 2011; 10: CD007946.
 
45.
Sahlsten H, Virtanen J, Joutsa J, Niinivirta-Joutsa K, Löyttyniemi E, Johansson R i wsp. Electric field-navigated transcranial magnetic stimulation for chronic tinnitus: A randomized, placebo-controlled study. Int J Audiol, 2017; 56: 692–700.
 
46.
Baldo P, Doree C, Lazzarini R, Molin P, McFerran D. Antidepressants for patients with tinnitus. Cochrane Database Syst Rev, 2006; 4: CD003853.
 
47.
Westerberg BD, Roberson JB Jr., Stach BA. A double-blind placebo-controlled trial of baclofen in the treatment of tinnitus. Am J Otol, 1996; 17: 896–903.
 
48.
Aazh H, El Refaie A, Humphriss R. Gabapentin for tinnitus: A systematic review. Am J Audiol, 2011; 20: 151–58.
 
49.
Bauer CA, Brozoski TJ. Effect of gabapentin on the sensation and impact of tinnitus. Laryngoscope, 2006; 116: 675–81.
 
50.
Reed HT, Meltzer J, Crews P, Norris CH, Quine DB, Guth PS. Amino oxyacetic acid as a palliative in tinnitus. Arch Otolaryngol, 1985; 111: 803–805.
 
51.
Simpson J, Gilbert A, Weiner G, Davies W. The assessment of lamotrigine, an antiepileptic drug in the treatment of tinnitus. Am J Otol, 1999; 20: 627–31.
 
52.
Donaldson I. Tegretol: A double blind trial in tinnitus. J Laryngol Otol, 1981; 95: 947–51.
 
53.
Figueiredo R, Langguth B, Mello de Oliveira P, Aparecida de Azevedo A. Tinnitus treatment with memantine. Otolaryngol Head Neck Surg, 2008; 138: 492–96.
 
54.
Salembier L, De Ridder D, van de Heyning P. The use of flupirtine in treatment of tinnitus. Acta Otolaryngol Suppl, 2006; 126: 93–95.
 
55.
Suckfüll M, Althaus M, Ellers-Lenz B i wsp. A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial to evaluate the efficacy and safety of neramexane in patients with moderate to severe subjective tinnitus. BMC Ear Nose Throat Disord, 2011; 11: 1.
 
56.
Jayarajan V, Coles R. Treatment of tinnitus with frusemide. J Audiol Med, 1993; 2: 114–19.
 
57.
Mora R, Salami A, Barbieri M, Mora F, Passali GC, Capobianco S i wsp. The use of sodium enoxaparin in the treatment of tinnitus. Int Tinnitus J, 2003; 9: 109–11.
 
58.
Davies E, Knox E, Donaldson I. The usefulness of nimodipine, an L-calcium channel antagonist, in the treatment of tinnitus. Br J Audiol, 1994; 28: 125–29.
 
59.
James AL, Burton MJ. Betahistine for Menière’s disease or syndrome. Cochrane Database Syst Rev, 2001; 1: CD001873.
 
60.
Rosenberg S, Silverstein H, Rowan PT. Effect of melatonin on tinnitus. Laryngoscope, 1998; 108: 305–10.
 
61.
Slanina T, Petrovičová L, Massányi P. Role of natural substances and vitamin supplementation in tinnitus prevention and treatment. J Microbiol Biotech Food Sci, 2016/17; 6(3): 987–94.
 
62.
Kleinjung T. Low-level laser therapy. W: Møller AR, Langguth B, DeRidder D, Kleinjung T, red. Textbook of Tinnitus. New York: Springer, 2011; 749–52.
 
63.
Baguley, DM, Axon P, Winter IM, Moffat DA. The effect of vestibular nerve section upon tinnitus. Clin Otolaryngol Allied Sci, 2002; 27: 219–26.
 
64.
Soleymani T, Pieton D, Pezeshkian P, Miller P, Gorgulho AA, Pouratian N i wsp. Surgical approaches to tinnitus treatment: A review and novel approaches. Surg Neurol Int, 2011; 2: 154.
 
65.
De Ridder D, Møller A. Microvascular compression of the vestibulocochlear nerve. W: Møller AR, Langguth B, DeRidder D, Kleinjung T, red. Textbook of Tinnitus. New York: Springer, 2011: 327–36.
 
66.
Baguley DM, Atlas MD. Cochlear implants and tinnitus. Prog Brain Res, 2007; 166: 347–55.
 
67.
Cotanche DA. Genetic and pharmacological intervention for treatment/prevention of hearing loss. J Commun Disord, 2008; 41: 421–43.
 
68.
Campbell K, Claussen A, Meech R, Verhulst S, Fox D, Hughes L. D-methionine (D-met) significantly rescues noise-induced hearing loss: timing studies. Hear Res, 2011; 282: 138–44.
 
69.
Le Prell CG, Johnson AC, Lindblad AC, Skjönsberg A, Ulfendahl M, Guire K i wsp. Increased vitamin plasma levels in Swedish military personnel treated with nutrients prior to automatic weapon training. Noise Health, 2011; 13: 432–43.