PRACA PRZEGLĄDOWA
Proces tworzenia głosu – przegląd aktualnej literatury przedmiotu
,
 
Tomasz Wolak 2, B,E
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, Warszawa/Kajetany
 
3
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Katedra Audiologii i Foniatrii, Warszawa
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 26-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Krasnodębska   

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mochnackiego 10, Warszawa, e-mail: p.krasnodebska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2017;6(4):16-20
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat roli układu nerwowego w procesie powstawania głosu fizjologicznego z uwzględnieniem doniesień literaturowych z ostatnich 5 lat. Współcześnie uznawana teoria tworzenia głosu zakłada, że do jego powstania konieczne jest współdziałanie układów mięśniowo-szkieletowego, oddechowego i nerwowego. W pracy prezentujemy wyniki badań własnych dotyczących aktywności obszarów kory mózgowej związanej z generowaniem głosu i mowy, w których wykorzystano funkcjonalny rezonans magnetyczny.
 
REFERENCJE (28)
1.
Szkiełkowska A, Kazanecka E. Emisja głosu. Wskazówki metodyczne. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, 2011; 13–25.
 
2.
van den Berg J. Myoelastic-aerodynamic theory of voice production. J Speech Hear Res, 1958; 3(1): 227–44.
 
3.
Hirano M. Morphological structure of the vocal cord as a vibrator and its variations. Folia Phoniatr (Basel), 1974; 26(2): 89–94.
 
4.
Simonyan K, Ackermann H, Chang EF, Greenlee JD. New developments in understanding the complexity of human speech production. J Neurosci, 2016; 36(45): 11440–48.
 
5.
Traser I, Ozen AC, Burk F, Burdumy M, Bock M, Richter B. Respiratory dynamics in phonation and breathing – a real time MRI study. Respir Physiol Neurobiol, 2017; 236: 69–77.
 
6.
Kumar V, Croxson P, Simonyan K. Structural organization of the laryngeal motor cortical network and its implication for evolution of speech production. J Neurosci, 2016; 36(15): 4170–81.
 
7.
Blitzer A, Brin M, Ramig L. Neurologic disorders of the larynx. Nowy Jork: Thieme, 2011; 21–30.
 
8.
Pluta A, Wolak T, Skarzynski H. Badanie dominacji półkulowej dla funkcji mowy z zastosowaniem techniki rezonansu magnetycznego. Now Audiofonol, 2014; 3(3): 9–16.
 
9.
Skarżyński H, Lorens A, Wolak T, Skarżyński PH, Olszewski L, Naumczyk P i wsp. Functional magnetic resonance imaging in Primary Auditory Cortex function assessment: Partial Deafness Treatment. J Hear Sci, 2011; 1(1): 29.
 
10.
Hickok G, Poeppel D. The cortical organization of speech processing. Nat Rev Neurosci, 2007; 8(5): 393–402.
 
11.
Schirmer A, Adolphs R. Emotion perception from face, voice, and touch: Comparisons and convergence. Trends Cogn Sci, 2017; 21(3): 216–28.
 
12.
Sanders I1, Wu BL, Mu L, Li Y, Biller HF. The innervation of the human larynx. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1993; 119(9): 934–39.
 
13.
Pernet C, McAleer P, Latinus M, Gorgolewski K, Charest I, Bestelmeyer P i wsp. The human voice areas: Spatial organization and inter-individual variability in temporal and extra-temporal cortices. Neuroimage, 2015; 119: 164–74.
 
14.
Obrębowski A. Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej. Poznań: UM Poznań; 2008.
 
15.
Fang T, Pei Y, Hsin, L, Lin W, Lee L, Li H i wsp. Quantitative laryngeal electromyography assessment of cricothyroid function in patients with unilateral vocal fold paralysis. Laryngoscope, 2015; 25(11): 2530–35. Piśmiennictwo:.
 
16.
Yajima Y, Larson C. Multifunctional properties of ambiguous neurons identified electrophysiologically during vocalization in the awake monkey. J Neurophysiol, 1993; 70(2): 529–40.
 
17.
Schulz G, Varga M, Jeffires K, Ludlow C, Braun A. Functional neuroanatomy of human vocalization: An H215O PET study. Cereb Cortex, 2005; 15(12): 1835–47.
 
18.
Szkiełkowska A, Krasnodębska P, Miaśkiewicz B. Zastosowanie elektromiografii w praktyce otolaryngologicznej i foniatrycznej. Now Audiofonol, 2015; 4(4): 53–57.
 
19.
Sciote J, Morris T, Horton M, Brandon C, Rosen C. Unloaded shortening velocity and myosin heavy chain variations in human laryngeal muscle fibers. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2002; 111(2): 120–27.
 
20.
Krasnodębska P, Szkiełkowska A. Direct and indirect mucosal wave imaging techniques. Pol Merk Lek, 2016; XL(238): 260–63.
 
21.
Pinheiro A, Kerschen G. Vibrational dynamics of vocal folds using nonlinear normal modes. Med Eng Phys, 2013; 35(8): 1079–88.
 
22.
Bitniok M. Rola mózgu w procesie językowego porozumiewania się – rehabilitacja logopedyczna w neurologii. Logopeda, 2007; 2(5): 4–15.
 
23.
Šidlof P, Zörner S, Hüppe A. A hybrid approach to the computational aeroacoustics of human voice production. Biomech Model Mechanobiol, 2015; 14(3): 473–88.
 
24.
Delebecque L, Pelorson X, Beautemps D. Modeling of aerodynamic interaction between vocal folds and vocal tract during production of a vowel–voiceless plosive–vowel sequence. J Acoust Soc Am, 2016; 139(1): 350–60.
 
25.
Döllinger M, Kniesburges S, Kaltenbacher M, Echternach M. Current methods for modelling voice production. HNO, 2016; 64(2): 82–90.
 
26.
Story BH, Titze IR. Voice simulation with a body cover model of the vocal folds. J Acoust Soc Am, 1995; 97(2): 1249–60.
 
27.
Hammer M, Krueger M. Voice-related modulation of mechanosensory detection thresholds in the human larynx. Exp Brain Res, 2014; 232(1): 13–20.
 
28.
Zalesska-Kręcicka M. Rola krtani w mechanizmie tworzenia głosu. Materiały VII sympozjum naukowego „Problemy pedagogiki wokalnej”. Zeszyty naukowe AM we Wrocławiu nr 68, Wrocław.
 
Scroll to top