PRACA PRZEGLĄDOWA
Wpływ implantacji ślimakowej na narząd przedsionkowy – artykuł przeglądowy
Magdalena Sosna 1,2,3, A-B,D-G
,
 
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Warszawa/ Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
3
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Zakład Otoneurologii, Warszawa/Kajetany
 
4
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
5
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 24-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Sosna   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: m.sosna@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2018;7(3):9-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W miarę poszerzania wskazań do implantacji ślimakowej (częściowa głuchota, jednostronna głuchota, implantacje u osób starszych, obustronne implantacje ślimakowe) ochrona funkcji i struktury błędnika stała się sprawą niezwykle ważną. Praca przedstawia przegląd dostępnej literatury anglojęzycznej, dotyczącej możliwego wpływu implantacji ślimakowej na narząd przedsionkowy u osób dorosłych. Omawia również możliwe przyczyny przetrwałych zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, z jakimi może spotkać się klinicysta u pacjentów po implantacji ślimakowej.

Materiał i metody:
Przegląd piśmiennictwa anglojęzycznego od 1990 do 2018 r., dotyczącego wpływu implantacji ślimakowej u osób dorosłych na narząd przedsionkowy i układ równowagi.

Wyniki:
Zaburzenia przedsionkowe nie należą do rzadkich powikłań operacji wszczepienia implantu ślimakowego. Zdecydowana większość z nich występuje tylko w okresie pooperacyjnym, jest wynikiem krótkotrwałego zaburzenia homeostazy ucha wewnętrznego, ustępuje samoistnie i nie wymaga większych interwencji. Niekiedy utrzymujące się objawy błędnikowe są wskazaniem do rewizji operacyjnych lub też innych działań terapeutycznych, takich jak manewry uwalniające, rehabilitacja przedsionkowa, które to interwencje wykazują dużą skuteczność i na ogół eliminują uciążliwe objawy.

Wnioski:
Każdy pacjent przed podjęciem decyzji i podpisaniem zgody na operację powinien zostać skrupulatnie poinformowany o jej możliwym wpływie na narząd równowagi. Szczególnej uwagi wymagają osoby starsze, pacjenci ze współistniejącymi chorobami błędnika oraz kandydaci do obustronnej implantacji ślimakowej.

 
REFERENCJE (53)
1.
Skarzynski H, Lorens A, Dziendziel B, Skarzynski PH. Expanding pediatric cochlear implant candidacy: A case study of electro-natural stimulation (ENS) in partial deafness treatment. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2015; 79(11): 1896–900.
 
2.
Skarzynski H, Lorens A, Piotrowska A, Skarzynski PH. Hearing preservation in partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2010; 16(11): 555–62.
 
3.
Podskarbi-Fayette R, Pilka A, Skarzynski H. Electric stimulation complements functional residual hearing in partial deafness. Acta Otolaryngol (Stockh), 2010; 130(8): 888–96.
 
4.
Skarzynski H, Lorens A, Kruszynska M, Obrycka A, Pastuszak D, Skarzynski PH. The hearing benefit of cochlear implantation for individuals with unilateral hearing loss, but no tinnitus. Acta Otolaryngol (Stockh), 2017: 1–10.
 
5.
Finke M, Bönitz H, Lyxell B, Illg A. Cochlear implant effectiveness in postlingual single-sided deaf individuals: what’s the point? Int J Audiol, 2017; 56(6): 417–23.
 
6.
Skarzynski PH, Olszewski L, Lorens A, Wlodarczyk AW, Skarzynski H. Cochlear implantation in the elderly. Audiol Neurootol, 2014; 19 Suppl 1: 33–35.
 
7.
Ghiselli S, Nedic S, Montino S, Astolfi L, Bovo R. Cochlear implantation in post-lingually deafened adults and elderly patients: analysis of audiometric and speech perception outcomes during the first year of use. Acta Otorhinolaryngol Ital, 2016; 36(6): 513–19.
 
8.
Moeller MP, Stille LJ, Hughes ML, Lusk RP. Perceived improvements and challenges following sequential bilateral cochlear implantation in children and adults. Cochlear Implants Int, 2018; 19(2): 72–87.
 
9.
Buchman CA, Joy J, Hodges A, Telischi FF, Balkany TJ. Vestibular effects of cochlear implantation. The Laryngoscope, 2004; 114(103): 1–22.
 
10.
Parietti-Winkler C, Lion A, Montaut-Verient B, Grosjean R, Gauchard GC. Effects of unilateral cochlear implantation on balance control and sensory organization in adult patients with profound hearing loss. BioMed Res Int, 2015; 2015: 621845.
 
11.
Abramides PA, Bittar RSM, Tsuji RK, Bento RF. Caloric test as a predictor tool of postural control in CI users. Acta Otolaryngol (Stockh), 2015; 135(7): 685–91.
 
12.
Krause E, Louza JPR, Hempel J-M, Wechtenbruch J, Rader T, Gürkov R. Prevalence and characteristics of preoperative balance disorders in cochlear implant candidates. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2008; 117(10): 764–68.
 
13.
Ito J. Influence of the multichannel cochlear implant on vestibular function. Otolaryngol-Head Neck Surg, 1998; 118(6): 900–902.
 
14.
Zawawi F, Alobaid F, Leroux T, Zeitouni AG. Patients reported outcome post-cochlear implantation: how severe is their dizziness? J Otolaryngol-Head Neck Surg, 2014; 43: 49.
 
15.
Fina M, Skinner M, Goebel JA, Piccirillo JF, Neely JG, Black O. Vestibular dysfunction after cochlear implantation. Otol Neurotol, 2003; 24(2): 234–42.
 
16.
Kubo T, Yamamoto K, Iwaki T, Doi K, Tamura M. Different forms of dizziness occurring after cochlear implant. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2001; 258(1): 9–12.
 
17.
Krause E, Louza JPR, Wechtenbruch J, Hempel J-M, Rader T, Gürkov R. Incidence and quality of vertigo symptoms after cochlear implantation. J Laryngol Otol, 2009; 123(3): 278–82.
 
18.
Krause E, Louza JPR, Wechtenbruch J, Gürkov R. Influence of cochlear implantation on peripheral vestibular receptor function. Otolaryngol-Head Neck Surg, 2010; 142(6): 809–13.
 
19.
Rah YC, Park JH, Park JH, Choi BY, Koo J-W. Dizziness and vestibular function before and after cochlear implantation. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2016; 273(11): 3615–21.
 
20.
Enticott JC, Tari S, Koh SM, Dowell RC, O’Leary SJ. Cochlear implant and vestibular function. Otol Neurotol, 2006; 27(6): 824.
 
21.
Filipo R, Patrizi M, Gamma RL, D’Elia C, Rosa GL, Barbara M. Vestibular impairment and cochlear implantation. Acta Otolaryngol (Stockh), 2006; 126(12): 1266–74.
 
22.
Todt I, Basta D, Ernst A. Does the surgical approach in cochlear implantation influence the occurrence of postoperative vertigo? Otolaryngol Neck Surg, 2008; 138(1): 8–12.
 
23.
Krause E, Wechtenbruch J, Rader T, Gürkov R. Influence of cochlear implantation on sacculus function. Otolaryngol-Head Neck Surg, 2009; 140(1): 108–13.
 
24.
Migliaccio AA, Della Santina CC, Carey JP, Niparko JK, Minor LB. The vestibulo-ocular reflex response to head impulses rarely decreases after cochlear implantation. Otol Neurotol, 2005; 26(4): 655–60.
 
25.
Melvin T-AN, Della Santina CC, Carey JP, Migliaccio AA. The effects of cochlear implantation on vestibular function. Otol Neurotol, 2009; 30(1): 87–94.
 
26.
Skarzynski H, Lorens A, Piotrowska A, Anderson I. Preservation of low frequency hearing in partial deafness cochlear implantation (PDCI) using the round window surgical approach. Acta Otolaryngol (Stockh), 2007; 127(1): 41–48.
 
27.
Skarzynski H, Lorens A, Matusiak M, Porowski M, Skarzynski PH, James CJ. Cochlear implantation with the nucleus slim straight electrode in subjects with residual low-frequency hearing. Ear Hear, 2014; 35(2): 33–43.
 
28.
Chen X, Chen X, Zhang F, Qin Z. Influence of cochlear implantation on vestibular function. Acta Otolaryngol (Stockh), 2016; 136(7): 655–59.
 
29.
Nordfalk KF, Rasmussen K, Hopp E, Bunne M, Silvola JT, Jablonski GE. Insertion depth in cochlear implantation and outcome in residual hearing and vestibular function. Ear Hear, 2016; 37(2): 129–37.
 
30.
Meli A, Aud BM, Aud ST, Aud RG, Cristofari E. Vestibular function after cochlear implant surgery. Cochlear Implants Int, 2016; 17(3): 151–57.
 
31.
Robard L, Hitier M, Lebas C, Moreau S. Vestibular function and cochlear implant. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2015; 272(3): 523–30.
 
32.
Louza J, Mertes L, Braun T, Gürkov R, Krause E. Influence of insertion depth in cochlear implantation on vertigo symptoms and vestibular function. Am J Otolaryngol, 2015; 36(2): 254–58.
 
33.
Frodlund J, Harder H, Mäki-Torkko E, Ledin T. Vestibular function after cochlear implantation: A comparison of three types of electrodes. Otol Neurotol, 2016; 37(10): 1535–40.
 
34.
Tsukada K, Moteki H, Fukuoka H, Iwasaki S, Usami S. Effects of EAS cochlear implantation surgery on vestibular function. Acta Otolaryngol (Stockh), 2013; 133(11): 1128–32.
 
35.
Kluenter H-D, Lang-Roth R, Guntinas-Lichius O. Static and dynamic postural control before and after cochlear implantation in adult patients. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2009; 266(10): 1521–25.
 
36.
Parmar A, Savage J, Wilkinson A, Hajioff D, Nunez DA, Robinson P. The role of vestibular caloric tests in cochlear implantation. Otolaryngol-Head Neck Surg, 2012; 147(1): 127–31.
 
37.
Hugh SC, Shipp DB, Chen JM, Nedzelski JM, Lin VYW. When do we choose the „better balance” ear for cochlear implants? Cochlear Implants Int, 2011; 12(4): 190–93.
 
38.
Wagner JH, Basta D, Wagner F, Seidl RO, Ernst A, Todt I. Vestibular and taste disorders after bilateral cochlear implantation. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2010; 267(12): 1849–54.
 
39.
Kusuma S, Liou S, Haynes DS. Disequilibrium after cochlear implantation caused by a perilymph fistula. The Laryngoscope, 2005; 115(1): 25–26.
 
40.
Hempel J-M, Jäger L, Baumann U, Krause E, Rasp G. Labyrinth dysfunction 8 months after cochlear implantation: a case report. Otol Neurotol, 2004; 25(5): 727–29.
 
41.
Tien H-C, Linthicum FH. Histopathologic changes in the vestibule after cochlear implantation. Otolaryngol-Head Neck Surg, 2002; 127(4): 260–64.
 
42.
Zanetti D, Campovecchi CB, Balzanelli C, Pasini S. Paroxysmal positional vertigo after cochlear implantation. Acta Otolaryngol (Stockh), 2007; 127(5): 452–58.
 
43.
Limb CJ, Francis HF, Lustig LR, Niparko JK, Jammal H. Benign positional vertigo after cochlear implantation. Otolaryngol-Head Neck Surg, 2005; 132(5): 741–45.
 
44.
Di Girolamo S, Fetoni AR, Di Nardo W, Paludetti G. An unusual complication of cochlear implant: benign paroxysmal positional vertigo. J Laryngol Otol, 1999; 113(10): 922–23.
 
45.
Viccaro M, Mancini P, La Gamma R, De Seta E, Covelli E, Filipo R. Positional vertigo and cochlear implantation. Otol Neurotol, 2007; 28(6): 764–67.
 
46.
Handzel O, Burgess BJ, Nadol JB. Histopathology of the peripheral vestibular system after cochlear implantation in the human. Otol Neurotol, 2006; 27(1): 57–64.
 
47.
Rohloff K, Koopmann M, Wei D, Rudack C, Savvas E. Cochlear implantation in the elderly: Does age matter? Otol Neurotol, 2017; 38(1): 54–59.
 
48.
Schuknecht HF. Delayed endolymphatic hydrops. Ann Otol Rhinol Laryngol, 1978; 87(6): 743–48.
 
49.
Huang D, Chen P, Chen S, Nagura M, Lim DJ, Lin X. Expression patterns of aquaporins in the inner ear: evidence for concerted actions of multiple types of aquaporins to facilitate water transport in the cochlea. Hear Res, 2002; 165(1–2): 85–95.
 
50.
Bance ML, O’Driscoll M, Giles E, Ramsden RT. Vestibular stimulation by multichannel cochlear implants. The Laryngoscope, 1998; 108(2): 291–94.
 
51.
Coordes A, Basta D, Götze R, Scholz S, Seidl RO, Ernst A i wsp. Sound-induced vertigo after cochlear implantation. Otol Neurotol, 2012; 33(3): 335–42.
 
52.
Hoffman RA, Cohen NL. Complications of cochlear implant surgery. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl, 1995; 166: 420–22.
 
53.
Parkes WJ, Gnanasegaram JJ, Cushing SL, McKnight CL, Papsin BC, Gordon KA. Vestibular evoked myogenic potential testing as an objective measure of vestibular stimulation with cochlear implants. The Laryngoscope, 2017; 127(2): 75–81.
 
Scroll to top